Studovat na VŠE chce třikrát více uchazečů, než kolik může škola přijmout

18. 8. 2016 | | Studentský život, Zprávy ze školy srovnání škol

Z předběžné statistiky, která sleduje počet podaných přihlášek na Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE), vyplývá, že uchazečů  je čím dál tím méně. Mohou za to slabé ročníky, které se nyní na vysoké školy hlásí. S poklesem uchazečů se tak potýká většina vysokých škol. Přesto počet zájemců stále převyšuje nabízená místa pro studenty.

V letošním roce  podalo přihlášku zatím 8 752 uchazečů, což  je o 18 procent méně než v minulém roce.  Nicméně na konečné výsledky si budeme muset počkat, s ohledem na druhá kola přijímacího řízení na Fakultě informatiky a statistiky a Fakultě managementu. I tak lze očekávat, že konečná čísla budou nižší než ta minulá. Není to ovšem dáno nezájmem maturantů, nýbrž jejich malým počtem. „Na vysoké školy se hlásí slabší populační ročníky. Tento trend by měl pokračovat zhruba další dva až tři roky,“ vysvětluje tisková mluvčí VŠE Zuzana Politzerová.

Počet podaných přihlášek na VŠE mezi lety 2009 – 2016
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16 516 16 529 16 435 15 209 13 695 11 646 10 636  8752

Zdroj: www.strediskovzdelavacipolitiky.info a VŠE

I tak se ovšem škola stále potýká s převisem poptávky uchazečů nad nabídkou míst pro studenty. Tak vysoký zájem je podle tiskové mluvčí vedle kvalitní výuky dán dobrou uplatnitelností absolventů. „Pro zaměstnavatele jsou naši absolventi stále volbou číslo jedna,“ říká Politzerová. Jenže ne každému se podaří přihlášku kompletně vyplnit. Počet těchto takzvaně nekompletních přihlášek dosáhl v letošním roce  2 180.

Důvody jsou opravdu různorodé. „Často jsou to případy, kdy  jeden uchazeč opakovaně zakládá novou přihlášku,“ uvádí Politzerová. K tomu ho vedou zejména chyby v původní přihlášce či zapomenuté heslo. „Také se jedná o uchazeče, kteří se nakonec rozhodnou na danou fakultu přihlášku nepodat, či nezaplatí poplatek za přijímací řízení,“ dodává.

Mohlo by vás zajímat: