Svět studentského tajemníka

16. 5. 2003 | | Názory, Studentský život

Semestr a s ním i školní rok pomalu končí a tak myslím, že nastal příhodný čas k závěrečnému bilancování. Za necelý rok mé činnosti se mi na škole, myslím, povedlo trochu více rozproudit studentské aktivity – tedy takové akce, které pořádají studenti pro studenty. Nemá cenu všechny akce vyjmenovávat (bylo jich přes třicet), zájemcům jen poradím, aby se podívali na server http://akce.vse.cz/, kde zjistí, co zajímavého se na škole děje právě teď.

Semestr a s ním i školní rok pomalu končí a tak myslím, že nastal příhodný čas k závěrečnému bilancování.

Za necelý rok mé činnosti se mi na škole, myslím, povedlo trochu více rozproudit studentské aktivity – tedy takové akce, které pořádají studenti pro studenty. Nemá cenu všechny akce vyjmenovávat (bylo jich přes třicet), zájemcům jen poradím, aby se podívali na server http://akce.vse.cz/, kde zjistí, co zajímavého se na škole děje právě teď. A těm, kteří mají pocit, že je to pořád ještě málo, navrhuji, aby se nebáli a přišli s nějakou vlastní myšlenkou či akcí. Protože, jak investigativně objevili redaktoři Bulvy v minulém čísle, škola je studentským aktivitám více než nakloněna.

Během svého působení na rektorátě jsem se snažil co nejlépe hájit zájmy studentů na úrovni vedení školy. Na kolegiích rektorky jsem prezentoval návrhy týkající se prospěchových stipendií či kolejí. V připomínkovém řízení jsem se snažil pro studenty vyjednat lepší podmínky ve studovně a knihovně školy. Grémiu studijních proděkanů jsem předložil návrh jednotných pravidel pro odpouštění/snižování poplatků za delší a další studium.

V neposlední řadě jsem byl k dispozici studentům, kteří se dostali do problémů či měli pocit, že je na nich páchána křivda nebo nespravedlnost. I v těchto nelehkých případech jsem se snažil vyjít studentům vstříc a hledat cestu, jak jim pomoci (pokládám za úspěch, že minimálně ve dvou případech se mi povedlo najít řešení, které studentům umožnilo zůstat našimi studenty).

Ale abych se nechlubil jen úspěchy, přiznávám, že se mi nepodařilo uspět v otázce tolik diskutovaných Státních závěrečných zkoušek z ekonomie, kde je i nadále poněkud obtížné sehnat vhodný termín. Veřejný slib doc. Straky, že na požádání vyzkouší nejpozději do 90 dnů každého studenta, který o to požádá, je jen dílčím úspěchem. Stejně tak i těžko řešitelná otázka odstraněných laviček zůstala prozatím otevřena, situace by se však měla zlepšit přestavbou během letních prázdnin. Ani v otázce front na počítače se mi nepodařilo najít všelék – skončil jsem jen u dílčích řešení (PC s přednostním právem tisku, brzy snad i několik počítačů s limitovanou dobou přihlášení jednoho uživatele).

Další aktivitou, kterou jsem zaštiťoval, byla i setkání studentů s paní rektorkou. V letním semestru proběhla dvě takováto setkání, na jednom se studentům představilo nové vedení, na tom druhém se diskutovalo o VŠE a zahraničí. Diskuze se zúčastnilo téměř sto studentů a už teď můžu slíbit, že návrhy, které v ní zazněly, nezůstanou jenom na papíře.

Asi nejplodnější jsem však byl v e-mailové korespondenci. Jsem rád, že adresa studentt@vse.cz vešla ve všeobecnou známost, i když to pro mne znamená desítky e-mailů týdně, z nichž žádný nezůstane bez odpovědi.

Možná se ptáte, proč takováto rekapitulace. Nač to skládání účtů? Protože tímto se s vámi loučím, neboť odjíždím studovat do zahraničí. Od tohoto června do února příštího roku tudíž nemohu být vaším (studentským) tajemníkem.

Rád bych vám tedy závěrem všem poděkoval za důvěru a některým z vás i za spolupráci a popřál úspěšné zkouškové a hezké prázdniny a v březnu 2004 snad nashledanou.

Ing. Antonín Pavlíček

studentt@vse.cz

Mohlo by vás zajímat: