Tajemný a uzavřený kruh zvaný Senát

17. 4. 2003 | | Názory

V dubnu proběhnou volby do celoškolského senátu. Jsou mu svěřeny pravomoci, jejichž výkon má zásadní vliv na každého, kdo se pohybuje v prostředí školy. U každého senátu hraje důležitou roli jeho složení. V případě, že se v něm sejdou schopní a aktivní jedinci, má velký potenciál měnit věci k lepšímu. Jinak se z něho v průběhu funkčního období stává naprosto bezzubý orgán, kde jednání jsou klasickou ukázkou ztraceného času.

V dubnu proběhnou volby do celoškolského senátu. Jsou mu svěřeny pravomoci, jejichž výkon má zásadní vliv na každého, kdo se pohybuje v prostředí školy. U každého senátu hraje důležitou roli jeho složení. V případě, že se v něm sejdou schopní a aktivní jedinci, má velký potenciál měnit věci k lepšímu. Jinak se z něho v průběhu funkčního období stává naprosto bezzubý orgán, kde jednání jsou klasickou ukázkou ztraceného času. Slouží často pouze k prodiskutování osobních názorů a řešení osobních antipatií.

Alfou a omegou správného fungování akademické obce je dobrá informovanost všech zúčastněných. A zde narážíme na hlavní kámen úrazu. Studenti nevědí, co senát dělá a komu slouží. Nevědí, jaké problémy může řešit. Nechápou smysl existence tohoto orgánu a nevidí žádný konkrétní výsledek, který by si spojili se slovem „senát“. Proč se potom všichni diví, že účast ve volbách se pohybuje v řádu několika procent? (Současné volby na FNH jsou výjimkou.)

Hlavní zájem školy by měl být, aby studenti byli na začátku studia informováni o akademické obci. Čím více se budou angažovat a čím větší tlak budou vyvíjet na své zástupce, tím lépe pro celou VŠE. Stačilo by ubrat několik minut z neefektivního a zdlouhavého společného vyplňování indexů na informační schůzce a místo toho stručně a přehledně vysvětlit fungování školy.

Rovněž jednotlivé senáty a především celoškolský by měly o své činnosti pravidelně informovat. Nemělo by se stávat, že na webových stránkách bude uvedeno pod heslem aktuálně sdělení podobné tomuto: „Kandidátkou na rektorkou VŠE byla zvolena doc. Jaroslava Durčáková“ (uvedeno doslovně, včetně chyb). Je konec března a z posledního zápisu (z 24. února) se sice dozvídáme, že proběhla bouřlivá diskuze, ale nevíme, kdo a jak argumentoval. Pod rouškou tajemství se rovněž ukrývá, kdy se bude konat další zasedání a jaký bude jeho program. Nový senát bude mít před sebou velkou výzvu.

Mohlo by vás zajímat: