Tělocvik se dočkal elektronického zápisu v ISISu

22. 6. 2009 | | Sport

Registrace na zimní semestr roku 2009/2010 s sebou přinesly novinku pro
přihlašování do semestrálních kurzů tělesné výchovy. Nyní je možné
si tělocvik zapsat přes ISIS stejně jako ostatní předměty.

Studenti, kteří chtějí získat zápočet z tělesné výchovy, budou
mít od září zimního semestru akademického roku 2009/2010 usnadněný
postup. Oproti minulým roků, kdy se zápis do sportovních kurzů řešil
pomocí e-mailů jednotlivým vyučujícím nebo v případě studentů
prvního ročníku ručním zápisem na informačních schůzkách, je nutné si
kurz zaregistrovat a zapsat obdobným způsobem jako jiné předměty. Vše se
řídí harmonogramem registrací a zápisů, platným pro všechny skupiny
předmětů.

Prostřednictvím ISISu se tak budou muset přihlašovat i studenti prvního
semestru. Neznamená to však, že budou zrušeny informační schůzky
probíhající první týden před zahájením výuky. Noví studenti se na nich
dozví podrobnosti o sportovních specializacích, nebude ale možné se na
nich přímo zapisovat. Kdo by se chtěl následně po nich odhlásit nebo
naopak přihlásit do nenaplněných kurzů, může využít manuální zápis
v ISISu, odpovídající třetímu kolu zápisů.

Ručním zápisům předchází zápis automatizovaný, jenž v případě
převisu zájmu nad kapacitou některé registrované vyloučí. Tato
„selekce“ je stanovena na základě kritérií, která zohledňují počet
získaných a ztracených kreditů a dávají částečnou preferenci studentům
prvního ročníku.

Tajemník Centra tělesné výchovy a sportu (CTVS) Jaroslav Boštička
dodává: „Kapacita semestrálních kurzů je v některých specializacích
o něco nižší než zájem studentů. Potřebné zápočty je ale možno
získat na zimních a letních kurzech. Navýšení počtu semestrálních
kurzů limitují objektové, personální a finanční prostředky CTVS.“ Mezi
nejvíce požadované kurzy se řadí aerobic a posilování, proto je u nich
k dispozici větší množství zájmových hodin.

Přestože z důvodu nárůstu počtu přijímaných studentů stoupá
poptávka po sportovních specializacích, je podle pana Boštičky
v rovnováze s celkovou nabídkou. Naopak se snižuje možnost účasti na
zájmových kurzech, jejichž kapacita se řídí dle výkyvů poptávky
„zápočtových“ studentů. „Studenti ‚zájmově‘ mají možnost se na
první výukové hodině domluvit s vyučujícím. Ti se však v ISISu
neregistrují a ani nezapisují následně po zařazení do kurzu v začátku
semestru. V letních semestrech akademického roku je zájem studentů ‚na
zápočet‘ menší, tím se zvyšuje šance pro zájmové,“ upřesňuje
Jaroslav Boštička.

Detailnější informace o průběhu zápisů najdete na stránkách CTVS

Mohlo by vás zajímat: