Tělocvik vás dostane i na univerziádu

14. 9. 2013 | | Prvácké číslo

Sportovní nároky, které kladou některé fakulty na studenty, lze splnit
dvěma semestry aktivity na hodinách tělesné výchovy. Buď oba semestry
poctivě odchodíte v Praze, nebo si jeden nahradíte letním či zimním
výcvikovým kurzem. Jakousi katedru tělocviku na VŠE přestavuje Centrum
tělesné výchovy a sportu (CTVS).

První, co vás čeká, je zápis. Ten se uskutečňuje prostřednictvím
Integrovaného studijního informačního systému (ISIS) v sekci Portál
studenta, kde si vyberete jeden z mnoha sportovních kurzů. Výuka probíhá
ve sportovních areálech po celé Praze. Bližší informace
o přihlašování a sportu na VŠE najdete na webu CTVS (ctvs.vse.cz).
Osvobození z tělesné výchovy můžete být ze zdravotních příčin,
z důvodu mateřství, souběžného studia více fakult nebo věnujete-li se
sportu vrcholově.

Hurá na mistrovství

Jistě se mezi vámi najdou nadšenci, kterým dva semestry sportu stačit
nebudou. Po domluvě s příslušným odborným asistentem můžete
v tělesné výchově pokračovat i dále. Za sportem se dá zavítat též do
oddílů vedených studenty, školních reprezentací či do sportovních
oddílů VŠTJ Ekonom. Škola se pravidelně účastní Akademického
mistrovství ČR, odkud je to už jen malý krok k účasti na Světových
univerziádách.

Nad rámec tělocviku

Pro sportovní nadšence, kteří se chtějí zapotit častěji než jednou
týdně v tělocviku, je znamenitým řešením členství v některém
z mnoha sportovních oddílů. VŠE je v tomto směru velmi dobře vybavena a
zájemce si může vybírat z pestré nabídky nejrůznějších sportovních
aktivit – turistikou počínaje a ledním hokejem konče. Informace
o jednotlivých oddílech, které zastřešuje VŠTJ Ekonom, najdete na
nástěnkách nebo na internetových stránkách. Oddíly pořádají také
různé akce, kterých se můžete zúčastnit, i když nejste stálým
členem. Na VŠE působí i jiné sportovní organizace. Patří mezi ně
všestranná Vaše Liga (squash, beach volejbal, badminton, tenis) a
Sport.vse.cz (Jarov liga v malé kopané, bowling, badminton, racketlon, tenis,
atletika, orientační běh), Golf Networking Club, pokerová liga UNIpoker, HC
Ekonom, či Klub deskových her.

Mohlo by vás zajímat: