Tip na předmět: Nejkrásnější pohled na svět…

25. 1. 2006 | | Zprávy ze školy

…je z filosofického obláčku nadýchaných myšlenek! Stálo mě hodně úsilí tohle napsat, neboť obvykle preferuji klasické znění tohoto pořekadla. Zapište si Úvod do obecné teorie hodnot (axiologie) s identem FIL103 pod taktovkou docenta Jána Pavlíka, vedoucího katedry filosofie, a budete se divit. Stejně jako já budete vytrženi z všeobjímající netečnosti – tedy nemáte-li mozek omotaný tlustou vrstvou účetních výkazů.

…je z filosofického obláčku nadýchaných myšlenek! Stálo mě hodně úsilí tohle napsat, neboť obvykle preferuji klasické znění tohoto pořekadla. Zapište si Úvod do obecné teorie hodnot (axiologie) s identem FIL103 pod taktovkou docenta Jána Pavlíka, vedoucího katedry filosofie, a budete se divit. Stejně jako já budete vytrženi z všeobjímající netečnosti – tedy nemáte-li mozek omotaný tlustou vrstvou účetních výkazů. Hrstka statečných mladých ekonomů, kteří každé úterý balancují své myšlenky na vrtošivých sedátkách posluchárny B, by vám to jistě ochotně potvrdila.

Axiologické dýchánky vám zprostředkují letmý dotek dokonalosti, před zrakem se vám možná dokonce mihne absolutno. A pak se podíváte na napůl zřícenou tabuli před sebou a na hloučky svých akademických kolegů, kteří se trousí za mléčným sklem průchodu do Rajské budovy zcela prozaicky na oběd. Stále jste na VŠE, a právě v tom vězí značná část kouzla téhle filosofické sešlosti.

Ač se to na první pohled nezdá, filosofie k ekonomii patří. A že patří právě k Fakultě informatiky a statistiky? Mytickým důvodem je, že katedra filosofie prostě sídlila v rozhodný okamžik na stejném patře jako FIS. Docent Pavlík vám vysvětlí, že je to trochu jinak. O provázanosti filosofie s informatikou si s vámi jistě rád pohovoří. Stejně jako o mystickém prožitku, který je podle něj generalizovaným orgasmem, o odsouzenosti ke svobodě, o tíhnutí konečné bytosti k absolutnu, o tom, zda existence předchází esenci či naopak, o estetice, svobodě nebo náboženství… A že pořád nevíte, co je to ta axiologie? Nevadí, o tom to, zdá se, vůbec není.

VŠE by samozřejmě nesnesla (a ze svojí povahy ani snést nesmí), aby něco nemělo svou funkci. Takže funkce filosofie na VŠE je, poslouchejte dobře, harmonizačně-kompenzační a fundačně-metodologická. Alespoň částečně přeloženo to znamená tohle: filosofie vám má kompenzovat zjevný převis kupeckých počtů nad otázkami existence a uvést tak vaši mysl pokud možno do harmonického stavu. Jako metoda ostatních věd vám má též objasnit fundamenty disciplín z ní vydělených. A tím vším zabránit krajně nežádoucímu efektu: přeměně z vnímavé lidské bytosti ve „fachidiota“.

Navzdory všem svým metafyzickým aspektům je FIL103 také jenom předmět, je tedy nutné ho nějak ukončit. Sám Pavlík tomu říká „mikropokus“ o vědeckou práci. Dílko, aby se vydařilo, má mít aspoň pět stránek, nesmí postrádat jistý akademický šmrnc a poznámkový aparát. Hned na některé z úvodních přednášek přijdou na přetřes „tipy a triky“, které jsou dostatečně inspirativní, aby ve vaší hlavě vzklíčil nápad, o čem a jak psát. Odrazovým můstkem se vám mohou stát i filosofické texty zveřejněné v „časopise“ E-Logos na adrese http://nb.vse.cz/kfil/elogos. Poslední měsíc semestru pak obíhá na přednášce sešit, ve kterém si vyberete datum filosofické disputace. Během ní byste měli minimálně prokázat duševní vlastnictví odevzdaného elaborátu a obhájit jeho myšlenku, vyskytne-li se.

Mohlo by vás zajímat: