Tipy na předměty: Jak získat kredity „zadarmo“

16. 8. 2017 | | Zprávy ze školy Vedlejší specializace

Pomalu končí registrace předmětů na zimní semestr. Pokud chcete získat kredity „zadarmo“, projděte si naše tipy na předměty, které nejsou příliš náročné. Pokud máte nějaký vlastní tip a chybí v přehledu, přidejte ho do komentářů pod článkem na našem Facebooku.

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

Soudobá rétorika (1DP022): Kdo máte problém s vystupováním před publikem a chcete tomuto problému čelit, zapište si Soudobou rétoriku. Během semestru máte prezentaci před publikem, procvičíte si jazykolamy. Všechny body se vám načítají. Ve zkouškovém se píše test o historii rétoriky. Předmět je celoškolsky volitelný za tři kredity.

Veřejné finance v Evropské unii (1VF245): Předmět je zaměřený na výdajovou a daňovou politiku Evropské unie a financování jednotlivých projektů. Student má povinnost vypracovat semestrální práci, následně ji odprezentovat na cvičení. Dalším závazkem je dělat oponenturu na dvě práce svých spolužáků. Témata a oponentury se určují na začátku semestru. Předmět je oborově volitelný za šest kreditů.

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Postavení České republiky ve světovém cestovním ruchu (2CR316): Během semestru se jede do Berlína  na veletrh cestovního ruchu (za 3 600 Kč v ceně je cesta, ubytování a snídaně). Následně je nutné zpracovat prezentaci a napsat seminárku na dané téma (porovnání propagace jednotlivých zemí, pokaždé z jiného úhlu). Pracuje se ve skupinách o pěti lidech společně se studenty, kteří  jsou na Erasmu v Praze. Předmět se vyučuje v angličtině a je celoškolsky volitelný za tři kredity.

Mezinárodní obchodní jednání a protokol (2MO303): Předmět je zaměřený na obchodní jednání, poukazuje na odlišnosti jednání v různých zemích a seznamuje studenty se základy společenského styku a etikety. Práce během semestru spočívá ve vypracování prezentace na vybraná témata a je zakončen písemnou zkouškou. Předmět je celoškolsky volitelný za šest kreditů.

Britská civilizace (2AJ502): Předmět je vhodný pro studenty, které zajímá anglická historie a nemají problém s angličtinou. Celý semestr připomíná hodiny dějepisu, můžete se samozřejmě zapojit s názorem – vyučující má perfektní britský přízvuk, dobře vypráví. Docházku si vede, ale moc neřeší. Zohlední ji pouze v případě nerozhodné známky. Výstupem jsou dvě seminárky o 2000 slovech – prostě pohodička, deadline je ve zkouškovém.

Americký politický systém (2PL303): Předmět obsahově podobný předchozímu předmětu, pouze se zaměřím na americké dějiny. Dvořáková je na tuto problematiku kapacita, umí vše vysvětlit. Na závěr se píše test a seminárka, která má váhu 11 %.

PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA

Osobní a rodinné finance (3PE568 )

Rodinné finance v době světové krize a demografického propadu (anglicky) – 3PE676

Seminář řízení lidských zdrojů (anglicky) – 3PA662

Vyjednávání v obchodní praxi (3PS529)

Vyjednávání pro manažerskou praxi (3PS439)

*detaily k předmětům zjišťujeme

FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY

Sociální statistika (4ES405): Pokud vás zajímá vše kolem statistiky mezd, zdravotnictví, cenové statistiky nebo vzdělání, je tento předmět právě pro vás. Přednášky jsou vedeny volnou formou, kde je prostor pro dotazy a diskuzi, která se často rozproudí. Předmět je přínosný, praktický. Během semestru je nutné prezentovat a ve zkouškovém absolvovat ústní zkoušku. Předmět je za tři kredity a je vhodný i pro studenty mimo Fakultu informatiky a statistiky.

Inovace informačních systémů (4IT514): Předmět za šest kreditů je založený na tvorbě projektu v malém týmu. V projektu zaměřeném na inovaci, která může být dotována z EU, si studenti postupně vypracují základní popis a SWOT analýzu firmy, využijí principy Theory of Constraint a Balanced Scorecard a popíšou základní cíle inovace a využití dotací. V závěru semestru se vypracuje seminární práce z vybraných témat a předmět je zakončen písemným testem. Předmět je oborově volitelný pro informatiky na magisterském studiu.

Competitive Intelligence (4IT550): Předmět zaměřený na legální zjišťování, sběr a analýzu informací pro získání konkurenční výhody studenty seznamuje s dostupnými informačními zdroji, procesy získávání a zpracování informací a jejich prezentací. Předmět je zakončen prací v týmu na vybrané téma. Předmět za tři kredity je oborově volitelný pro informatiky na magisterském studiu.

Databázové návrhové vzory (4IT430): Pokud vás baví modelování databází, tak neváhejte. V předmětu, který je koncipován formou semináře, se budete věnovat opakujícím se problémům při návrhu databází a jejich řešením. Závěrečná práce spočívá v návrhu vlastní databáze a poté odprezentování hotové práce.  Doporučuje se předmět absolvovat po předmětu 4IT218 Databáze a samotnou práci během semestru konzultovat. Předmět za čtyři kredity je oborově volitelný pro informatiky na magisterském studiu.

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA

Rétorika (5FI320): Pokud vás baví rétorika, tak v předmětu z páté fakulty si zopakujete roli rétoriky v dějinách od antiky po současnost. Seznámíte se i s vybranými ukázkami řečí slavných rétorů. Na konci semestru si připravíte dva projevy známých řečníků a stručně je okomentujete a popíšete. Předmět za tři kredity je celoškolsky volitelný.

Mohlo by vás zajímat: