Tisková mluvčí VŠE se vyjádřila o zrušených akcích i o opožděných e-mailech

13. 3. 2020 | | Zprávy ze školy Koronavirus

Epidemie koronaviru a přerušení běžného chodu školy nezasáhlo pouze výuku. Škola musela v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zrušit konání mnohých akcí, jako například veletrh Šance a Absolventské středy, ale i menších pořádaných studentskými kluby. Přerušen byl také provoz knihoven a všech stravovacích zařízení v budovách Vysoké školy ekonomické (VŠE) kromě menzy v kampusu na Jarově.

Dle vyjádření tiskové mluvčí VŠE Martiny Mlynářové škola zvažuje za příznivého vývoje situace přesun veletrhu Šance na duben, kdy by již škola měla fungovat v normálním provozu. Jaké finanční náklady s sebou nese zrušení veletrhu zatím škola neuvádí.

„VŠE, respektive Rozvojové a poradenské centrum, plánuje veletrh dlouho dopředu, stejně tak jednotlivé vystavující firmy. Takže k vynaložení některých nákladů již došlo, ale v tuto chvíli je předčasné mluvit o konkrétním finančním dopadu,“ vyjádřila se Mlynářová. Dle jejích slov všechno záleží na tom, jaká bude situace v dubnu. Dodává, že v tuto chvíli je předčasné se vyjadřovat také k celkovým finančním nákladům školy způsobených aktuální situací.

Ne všechny akce konány na půdě školy byly zrušeny

Opatření se však netýká všech akcí. Jak ve své odpovědi uvádí Mlynářová, zrušili se akce studentských spolků či Šance, jiné celoškolní akce však zatím není nutné rušit. Vše se bude odvíjet podle vývoje situace do skončení mimořádných opatření. Opatření rektorky z 10. března uvádí, že o konání akcí, které nejsou součástí výuky, nejsou určeny studentům VŠE, a počet účastníků dané akce nepřesáhne 100 osob, rozhodne vedení VŠE, případně děkani fakult.

Rušit se neplánují ani služební cesty zaměstnanců školy, nedoporučuje se však cestovat do rizikových oblastí. O konkrétních služebních cestách však rozhoduje vždy nadřízený daného zaměstnance.

Informační e-maily jsou oproti zprávě na stránkách školy opožděné

Co se týče stížností studentů na opožděné informační e-maily, které přicházejí později než zveřejnění informací na webových a facebookových stránkách školy, škola se snaží informovat studenty všemi kanály ve stejný čas. Hlavním důvodem zdržení e-mailů je dle slov Mlynářové skutečnost, že je v jeden moment škola rozesílá zprávy na zhruba 16 tisíc kontaktů a systém není schopen odeslat všechny okamžitě.

„Pokud pro školní poštu používáte Integrovaný studijní informační systém nebo Office365, obvykle ji obdržíte do hodiny. V případě, že si ji necháváte přeposlat, může to být i déle,“ odpovídá Mlynářová a dodává, že pokud někdo kvůli opožděným e-mailům například přijede do školy zbytečně, ačkoli je to vedení líto, i to je bohužel součástí mimořádné situace.

„Kdybychom se zveřejněním zprávy na webu a Facebooku čekali, až se rozešlou všechny emaily, lidé by do školy přijeli, ale už by do ní stejně nemohli. A nám by se množily dotazy, proč jsme mimořádnou událost včas neoznámili,“ vysvětluje a ujišťuje, že škola se snaží vždy postupovat nejrychleji a nejefektivněji, jak je to za dané situace možné.

O nakažené studentce se škola dozvěděla od pražské Hygienické stanice

V karanténě je momentálně 44 studentů VŠE. Dalších 236, kteří byli minulý týden na výuce s infikovanou studentkou, bylo dle Mlynářové rovněž vyzváno ke karanténě. Studentka, jejíž případ byl v pondělí školou zveřejněn, prý nebyla do středy do poledne, kdy jsme obdrželi tuto odpověď, zatím ani vyšetřena. Mělo se tak stát později týž den. Potvrzený případ nakažené studentky, který je zmíněn v opatření rektorky (informaci o něm škola obdržela od Hygienické stanice hl. m. Prahy, pozn. red.) a který je na VŠE zatím jediný, se týká jiné osoby.

 

Mohlo by vás zajímat: