Třetí jazyk za poplatek? FMV o tom uvažuje

14. 10. 2013 | | Zprávy ze školy

Studenti na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) si budou moct kupovat
kredity na další předměty, plánuje tamní vedení. Půjde to ale pouze
u kurzů cizích jazyků a navíc „nad rámec“ povinných předmětů –
výsledná známka se totiž nezapočítá do průměru. Nový systém by se
mohl začít využívat od letního semestru.

Podle proděkana pro pedagogickou činnost na FMV Pavla Hnáta bude systém
fungovat jako mimořádné studium. Například s pravidly na
Národohospodářské fakultě (NF), kde mohou studenti obchodovat mezi sebou,
tedy nebude mít nic společného.

Posluchači v rámci mimořádného studia absolvují jazykový předmět
spolu s řádnými studenty – výsledek se ovšem nezapočítá do hlavního
studia. Za každý kredit, který je potřeba získat, zaplatí student předem
stanovenou částku, na FMV půjde o 600 korun. „To by byla velmi
konkurenceschopná cena například ve srovnání s jazykovými školami,“
komentuje Hnát.

Na Národohospodářské fakultě se kromě zmíněného mimořádného
studia ještě mohou studenti dohodnout přímo mezi sebou. Cena tedy pevně
stanovená není. Děkan pak pouze na doporučení prodávajícího dané
poukázky „převede“ Aby student získal jednu dodatečnou poukázku, musí
si jich – zjednodušeně – koupit deset. „Kupující“ pak může tyto
poukázky využít na jakýkoliv kurz a výsledek zkoušky se mu standardně
promítá do průměru.

Je třeba zaplnit kurzy

Nová nabídka FMV by měla platit pouze pro studium jazyků, zdůrazňuje
Hnát. Jejich znalost totiž považuje za konkurenční výhodu absolventů
fakulty. Navíc dodává, že na kurzech v současné době ještě zbývají
volná místa, která by se tak mohla obsadit.

To zaznělo už i na dubnovém zasedání Akademického senátu FMV.
„Jazykové katedry zabezpečují výuku hlavně v prvních a druhých
ročnících studia – odrazil se tak nižší počet studentů na celé VŠE
v uplynulém akademickém roce,“ zaznělo. S největším úbytkem se podle
zápisu ze zasedání loni potýkala katedra románských jazyků.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: