Trocha historie

21. 10. 2003 | | Zprávy ze školy

Vysoká škola ekonomická v Praze slaví 50. výročí svého založení. Nebyla však první institucí poskytující ekonomické či obchodní vzdělání u nás a například v roce 1999 jsme mohli stejně tak oslavit jiné výročí – 80 let existence našeho vysokého ekonomického školství.

Vysoká škola ekonomická v Praze slaví 50. výročí svého založení. Nebyla však první institucí poskytující ekonomické či obchodní vzdělání u nás a například v roce 1999 jsme mohli stejně tak oslavit jiné výročí – 80 let existence našeho vysokého ekonomického školství.

V roce 1919 byla totiž rozhodnutím Národního shromáždění Československé republiky zřízena v rámci České techniky původně tříletá Vysoká škola obchodní, začleněná v roce 1923 do ČVUT, což však fakticky provedl až zákon o reorganizaci VŠO z roku 1929. 

Po únoru 1948 u nás nastalo pětileté období rozsáhlých změn na vysokých školách podle nejasných představ komunistických vládců. VŠO tak byla neoficiálně přejmenována na Vysokou školu hospodářských věd. Roku 1949 byla zrušena (studenti 2. až 4. ročníku zde mohli ještě dostudovat) a na podzim 1949 došlo k založení Vysoké školy politických a hospodářských věd (VŠPHV), na jejíž Hospodářskou fakultu však přišli první studenti až po absolvování dvouletého základu, tedy v roce 1951. Ještě dříve, než vyšli z Hospodářské fakulty první absolventi, bylo vládním nařízením z 19.srpna 1952 rozhodnuto o zrušení VŠPHV k 1.září 1953. Z Hospodářské fakulty byla k tomuto datu zřízena samostatná Vysoká škola ekonomická skládající se zpočátku z pěti fakult: Všeobecně ekonomické, Výrobně ekonomické, Vnitřního obchodu, Financí a úvěru a Fakulty statistiky. Vzorem pro organizaci VŠE byl Moskevský státní ekonomický institut. (Na ČVUT byla v roce 1952 také zřízena Fakulta ekonomicko-inženýrská, zrušena 1960).

Do roku 1989 je VŠE známá jako jediná instituce poskytující vysokoškolské ekonomické vzdělání u nás. V devadesátých letech však v souvislosti se vznikem dalších ekonomických fakult tento její monopol zaniká. V roce 1995 se z iniciativy VŠE zřizuje Asociace ekonomických fakult na vysokých školách v ČR.

První roky 90. let jsou ve znamení hledání nového modelu vzdělávání i nové organizace výuky i školy. Vznikají tři stupně studia – bakalářský, magisterský a o něco později doktorský, specializace – hlavní a vedlejší. Po vzoru amerických vysokých škol přechází VŠE na tzv. kreditní systém, jsou ustaveny vědecké rady atd. Kapacity školy se rozšiřují o budovu na Jižním Městě a Novou aulu.

Zásadní rozvoj nastal také v oblasti vybavení výpočetní technikou, ve škole je špičkově vybavené Centrum informačních a knihovnických služeb a kromě jiného je zde prostor pro mnohé studentské aktivity.

Mohlo by vás zajímat: