Ubytovací stipendium by mohlo být i pro Pražáky

15. 9. 2011 | | Nezařazené

Pražáci z Vysoké školy ekonomické, Českého vysokého učení
technického i České zemědělské univerzity na ubytovací stipendium nárok
nemají. Jinak jsou na tom ale studenti Univerzity Karlovy. Ta jim stipendium
vyplatí z vlastních zdrojů.

Ubytovací stipendium je na VŠE vypláceno pouze studentům, kteří mají
trvalé bydliště mimo okres, ve kterém se nachází sídlo školy. Pražáci
si tak náklady na ubytování musejí hradit v plné výši sami. Stejně jsou
na tom i pražští studenti Českého vysokého učení technického nebo
České zemědělské univerzity. Výjimku však tvoří studenti Univerzity
Karlovy (UK). Ti stipendia na podporu ubytování dostanou i v případě, že
mají trvalé bydliště v místě, kde se nachází sídlo studované fakulty
(Praha, Hradec Králové a Plzeň). Ekonomka nic podobného nechystá.

Školy stanoví kritéria samy

Ubytovací stipendium je studentům vypláceno z peněz, které Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přidělí jednotlivým školám
podle celostátních pravidel. „Tato pravidla byla určena tak, aby vysoká
škola získala dotaci na stipendium pro všechny studenty studující poprvé,
v řádné standardní době a s trvalým pobytem mimo okres místa studia,“
vysvětluje Jiří Nantl, ředitel Odboru vysokých škol MŠMT a dodává, že
kritérium okresu místa studia bylo zvoleno jako minimální a administrativně
snadno a nenákladně sledovatelná hranice, u které lze rozumně
předpokládat, že student může během studia využívat bydlení doma.

Celostátní pravidla se však týkají pouze nároku školy na dotaci a
nikoli nároku studenta na stipendium. Ten je určen stipendijním řádem
vysoké školy. „Školy tak mají plnou pravomoc stanovit si kritéria pro
nárok na stipendium sami, bez ohledu na pravidla pro přidělení dotace od
MŠMT,“ uvádí Nantl. A právě to udělala UK. Ta se rozhodla vyplácet
stipendia i těm studentům, kteří mají trvalé bydliště v místě, kde
se nachází sídlo studované fakulty.

„Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí byl nesouhlas UK s navrženým
způsobem přidělování finančních prostředků od MŠMT, kdy jsou studenti
bydlící v okrese, ve kterém je i místo výuky, vyloučeni z tohoto
financování a tedy, dle pohledu UK, diskriminováni,“ říká Václav
Hájek, tiskový mluvčí UK.

Stipendium pro všechny

Studentů UK, kteří toto stipendium pobírají, je asi 6300, což je asi
dvacet sedm procent z celkového počtu vyplacených stipendií. Stipendium
hradí UK z prostředků, které jsou zvlášť vyčleněny v rámci
rozpočtu. „V minulých letech šlo o částku dvacet miliónů korun.
V letošním roce došlo z důvodu úspor k jejímu snížení na
přibližně osmnáct miliónů korun,“ informuje Hájek.

Výše stipendia na podporu ubytování se pro studenty s trvalým pobytem
v okrese školy pohybuje v rozmezí asi 250 až 320 korun měsíčně. Pro
ostatní pak okolo 700 korun za měsíc. „Do konce roku 2006 bylo stipendium
vypláceno ve všech kategoriích ve stejně výši jako u stipendií
placených z prostředků od MŠMT. S nárůstem počtu žádostí však bylo
nutno od roku 2007 stipendium v základní výměře snížit. Ve zvýšené
kategorii (sociální potřebnost) je dosud stejné jako u stipendií
placených z prostředků od MŠMT,“ upřesňuje Hájek.

Situace na VŠE

Ubytovací stipendium je na VŠE vypláceno jen studentům s trvalým
pobytem mimo okres, ve kterém je místo jejich studia. „V období od října
do prosince 2010 bylo stipendium vyplaceno 8702 studentům“, informuje
profesor Jindřich Soukup, prorektor pro sociální záležitosti a finance
VŠE. Výše vypláceného stipendia se na VŠE pohybuje v rozmezí od 700 do
900 korun za měsíc. „V současné době o tom, že by škola poskytovala
stipendia na podporu ubytování i těm studentům, kteří mají místo
bydliště v okresu, ve kterém se škola nachází, neuvažuje,“ uzavírá
prorektor Soukup.

Mohlo by vás zajímat: