Učitelé i studenti si změří síly v pětiboji. Kdo umí lépepracovats hůlkami?

26. 11. 2013 | | Zprávy ze školy

Ve středu 27. listopadu od 10 do 12 hodin proběhne pětiboj. Akce se
uskuteční před posluchárnou RB 101. Bude se soutěžit v hodu kartou,
zapamatování předmětů, přenesu lentilek i odříkání abecedy.

Akci pořádají studenti kurzu 4SA312 – Teorie a praxe informačních
systémů pod vedením Radima Brixiho. Zájemci o soutěž se nemusí ani
přihlašovat, stačí přijít v daný čas do RB101.

První disciplínou je hod kartou do dálky. Nezáleží na tom, jakým
způsobem bude karta hozena. Každý má pouze jeden pokus. Kdo umístí kartu
nejdál, získá pět bodů.

Další disciplínou je zapamatování předmětů. Na místě bude
umístěno patnáct předmětů. Hráč si je musí prohlédnout během
30 sekund. Poté musí být do jedné minuty vyjmenovány všechny věci, na
které si soutěžící vzpomene. Za každý zmíněný získá účastník
jeden bod.

Třetí disciplínou je hod mincí do sklenice. Zde může hráč získat
deset bodů. Každá umístěná mince do nádoby má hodnotu jednoho bodu.

Přesun lentilek z jedné misky do druhé pomocí čínských hůlek –
tak se nazývá čtvrtá soutěž. V jedné misce bude umístěno dvacet
lentilek, hráč dostane k dispozici čínské hůlky. Jeho úkolem je
přemístit lentilky z jedné misky do druhé. Za každou správně
přemístěnou lentilku získává hráč 0,5 bodu. Hráči lentilka z hůlek
nesmí vypadnout, v takovém případě ji již nesmí znovu přemisťovat.

Poslední zkouškou je Odříkání abecedy pozpátku. Úkolem hráče je
odříkat celou abecedu (bez diakritiky) pozpátku. Tato disciplína trvá dvě
minuty. Hráči je umožněno se jednou splést. Pokud zdárně tuto disciplínu
dokončí, pak získává pět bodů.

Vítězové budou řádně vyhlášeni po skončení akce a kontaktováni
formou SMS nebo e-mailem.

Více informací zde

ČTĚTE DÁLE:

Mohlo by vás zajímat: