Ukaž mi svou práci a já ti řeknu, odkud opisuješ

14. 1. 2009 | | Nezařazené

Studenti NF již druhým semestrem musí všechny své písemné práce vkládat do speciální databáze. Ta má za cíl odhalovat plagiáty. Pokud tak student neučiní do termínu, hrozí mu, že nebude klasifikován.

Studenti NF již druhým semestrem musí všechny své písemné práce vkládat do speciální databáze. Ta má za cíl odhalovat plagiáty. Pokud tak student neučiní do termínu, hrozí mu, že nebude klasifikován.

Seminární práce, semestrální projekty, eseje, bakalářské práce a diplomové práce se musí dle opatření děkana z června 2007 odevzdávat v elektronické podobě. Zatímco bakalářské a diplomové práce se vkládají do systému ISIS, pro ty ostatní byla v květnu 2008 zavedena multifunkční databáze. Funguje pouze pro studenty Národohospodářské fakulty (NF) a práce do ní musí student odevzdat nejpozději týden po ukončení řádného zkouškového období. Jinak riskuje, že ho vyučující nebude klasifikovat, i když má splněny všechny požadavky pro absolvování předmětu.

Vkládání práce do databáze se provádí na adrese nfprace.vse.cz. Student zadá své jméno a příjmení, xname, email (jiný než školní) a název práce. Z nabídky také vybere ident kurzu, jméno vyučujícího, jazyk, ve kterém je práce napsána a o kolikátý úkol v semestru se jedná. Následuje vložení práce. Před odesláním je ještě nutné projít tzv. ověřením.

Při vkládání může nastat několik problémů, kdy například v seznamu nabízených vyučujících váš učitel chybí, práci uložíte do špatného kurzu nebo stránka nefunguje. Rady, jak problémy řešit, student nalezne v dané databázi v sekci Informace, případně se může obrátit přímo na správce aplikace Marka Vokouna (email: vokm01@vse.cz).

Mohlo by vás zajímat: