Unie se stará o ekologii členských států

12. 12. 2007 | | Nezařazené

Evropská unie požaduje, aby politika ochrany životního prostředí byla v souladu se sociální i hospodářskou politikou, a zastává princip, že ten, kdo životní prostředí poškozuje, za to také musí zaplatit.

Evropská unie požaduje, aby politika ochrany životního prostředí byla v souladu se sociální i hospodářskou politikou, a zastává princip, že ten, kdo životní prostředí poškozuje, za to také musí zaplatit.

Zásadu souladu politik si Evropská unie stanovuje v článku 3 a 6 Smlouvy o založení Evropského společenství (ES) a v hlavě XIX. téže smlouvy. Smluvně si ES i zapsalo, že bude podporovat vysoký stupeň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí a zvyšovat vzrůstající standard a kvalitu života. Důležité je, že je určeno, kdo platí za případné poškození přírody. Jedná se vždy o původce znečištění.

V oblasti životního prostředí může v Unii na návrh Komise rozhodovat jednohlasně Evropská rada o plánování měst a vesnic, obhospodařovávání vodních zdrojů, užívání půdy (kromě odpadového hospodářství) a výběru energetického zdroje členské země a struktury energetické zásoby či o opatřeních fiskální povahy.

Evropská unie vypracovává také strategie, kde definuje cíle, kterých by chtěla dosáhnout a kdy. Současná Strategie udržitelného rozvoje z června 2006 si vytkla za cíl boj proti globálnímu oteplování, udržet energetickou náročnost dopravy i spotřeby, vhodně čerpat přírodní zdroje, starat se o veřejné zdraví či boj s chudobou. Prostředky pak mají být biopaliva, lepší technologie, ekologické inovace či podpora recyklace. V říjnu tohoto roku vyjádřila zpráva Komise skromný pokrok, ale víru v budoucí zlepšení.

Jako motivace k zavádění nových technologií, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, a v boji proti snížení emisí oxidu uhličitého, zavedla Evropská komise program obchodovatelných emisních povolenek. Česká republika množství přidělených povolenek 4. června napadla, jelikož tvrdí, že Komise nevzala v potaz všechny faktory národních aspektů (tedy vzhledem k našemu historickému vývoji je na našem území větší koncentrace průmyslu).

Evropská unie podporuje životní prostředí i formou grantů. Programy, z kterých na to jdou peníze, se nazývají LIFE+ a Finanční nástroj na občanskou ochranu. První se týká hlavně přírody (obnova hnízdišť, sledování migrace ptáků, kaskáda vodopádů pro lososy), z druhé lze peníze čerpat v případě přírodní či lidmi způsobené katastrofy.

Mohlo by vás zajímat: