Unie studentů končí. Po necelých čtyřech letech

27. 9. 2017 | | Studentský život, Zprávy ze školy Týden studentských příležitostí

Během téměř třech a půl let fungování zajistili členové Unie studentů VŠE (US VŠE) několik spolkových i studentských aktivit a svými projekty podpořili rozvoj studentů na škole. Protože Unie splnila cíle, za jejímiž účely byla založena, ukončuje nyní svou aktivní účast na posilování komunitního života na Vysoké škole ekonomické. 

US VŠE vznikla v turbulentním období, kdy se mimoškolní podnikatelský subjekt snažil vytvořit unii, skrze kterou by následně mohl firmám nabízet kontakty na studenty Vysoké školy ekonomické. S takovým způsobem spolky nesouhlasily a daly vzniknout Unii studentů VŠE, která získala nejen podporu školy, ale také studentských organizací na škole. Za pomoci studentských tajemníků se jí podařilo vytvořit několik klíčových projektů.

Mezi hlavní patří coworkingová místnost s vlastním projektorem, kterou spolky dodnes aktivně využívají pro ukládání svých potřebných materiálů a pořádání pravidelných schůzek. Pro každého studenta, který by se rád dozvěděl praktické informace o fungování spolků na škole, o postupu jejich založení nebo o krocích, které vedou k rezervaci místnosti, vydala unie „Kuchařku pro spolky“, v níž najde užitečné odpovědi nejen na výše zmíněné body.

US VŠE se podílela na vytváření programu v rámci celosvětově známého Týdne podnikání (Global Entreprenership Week), do kterého patřila i událost Students for students, kde úspěšní mladí podnikatelé mluvili o svých zkušenostech a předávali je mladším kolegům.

Na jaře 2015 odstartoval jeden z nejviditelnějších projektů Unie – Humans of VŠE. Za svou působnost získal téměř tři tisíce fanoušků na Facebooku a přinesl desítky inspirativních příběhů z řad studentů i zaměstnanců školy. Díky jeho úspěchu byla následně uspořádána výstava fotografií přímo v areálu Vysoké školy ekonomické.

Neméně důležitým projektem se stal Týden studentských příležitostí. Během prvního týdne školy měli studenti možnost seznámit se se spolky a jejich činností. Cílem události bylo  zvyšovat povědomí studentů o aktivitách na Vysoké škole ekonomické a možnostech seberozvoje.

Další mezispolková spolupráce, kterou US VŠE zastřešovala se týkala předávání znalostí, aby se mohly studentské organizace naučit něco nového a případně se poučit z dřívějších nezdarů spolků jiných.

I přesto, že mohl být potenciál Unie studentů VŠE využit ještě více, dokázali její členové během svého aktivního působení plnit hodnoty, které měla Unie na počátku stanovena. Unie však postupně svou vůdčí roli mezi organizacemi ztratila a její vnímání se posunulo na úroveň běžných spolků. Tento důvod členy přesvědčil o tom, že v současné chvíli by její další působení postrádalo smysl.

Právě díky samostatnosti jednotlivých spolků je budoucnost studentských organizací na ekonomce jistotou a jako US VŠE věříme, že svou úlohu v podpoře a šíření jejich povědomí mezi studenty sehraje i vedení Vysoké školy ekonomické.

Autorem článku je Eliška Pulcová, poslední předsedkyně Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze

Foto: Filip Kubus

Mohlo by vás zajímat: