Zasedl AS VŠE: Schválil Strategický záměr VŠE 2021 – 2025, diskuze se zabývala i digitalizací voleb

21. 2. 2021 | | Zprávy ze školy meeting, schůze, jednání

V pondělí 22. února proběhlo od 13:00 zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS VŠE). Všechny materiály, které byly projednávány jsou dostupné zde.

15:55 Předseda Marek Stříteský ukončuje 20. zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze.

15:54 „Chtěl bych vyzvat fakulty, aby se studenty více komunikovali volby do AS VŠE a o důležitosti jejich volby,“ zapojuje se do diskuse senátor Hulínský. Zároveň upozorňuje, že nemyslí komunikaci kandidátů, do čehož by fakulty vstupovat neměly.

15:52 „Vypadá to, že semestr proběhne až do konce online,“ říká rektorka. Zároveň dodává, že si nedovede představit, jak by probíhala výuka kombinovaně. Rektorka rovněž upozorňuje, že pokud by se příští volby do AS VŠE konaly prezenčně, bude velmi náročné zajistit je z hygienického hlediska. Dle ní by stálo za zvážení zjistit, zda by volby nemohla Hygienická stanice hlavního města Prahy zrušit, jelikož lze teoreticky předpokládat, že k volbám dorazí všichni studenti a akademičtí pracovníci.

15:49 Na popud rektorky rovněž proběhl audit, který kontroloval dodržování předpisů hygieny. Ani ten nezjistil žádná pochybení. Jednalo se pouze o drobnosti, že jedinci měli např. nesprávně nasazenou roušku. Zprávu rektorka zveřejní hned, jak bude vnitřním auditorem zpracována.

15:47 Rektorka dále AS informuje o kontrole z Pražské hygienické stanice, která přišla na základě anonymního udání. O první kontrole byla VŠE informována předem, nicméně po zveřejnění článku na webu Seznam zprávy přišla na školu druhá kontrola neohlášeně. „Hygienická stanice nezjistila žádná velká pochybení,“ uvádí Machková.

15:45 K bodu se vyjadřuje rektorka Machková a dle jejího názoru se na České konferenci rektorů jednalo o nabídnutí kapacit, ne o registraci ve škole. Nicméně vyjadřuje zájem na tom s u rektora Skleničky informovat, jak celá věc na ČZU probíhá.

15:40 Senátor Zouhar se kvituje zapojení Fakulty managementu v Jindřichově Hradci do očkování a děkuje jim.  Zároveň vznáší dotaz, zda se i na VŠE chystá předběžná organizace registrace vysokoškolských pedagogů, kteří by se chtěli nechat očkovat. Dle jeho informací se o tomto jedná na České zemědělské univerzitě (ČZU), pod vedením rektora Skleničky.

15:38 Přechází se k bodu různé a předseda AS VŠE oznamuje, že příští zasedání proběhne 29. března 2021 (o týden později než bylo avizováno v prosinci, pozn.red.) zejména kvůli tomu, aby vedení využilo čas navíc k dopracování návrhu rozpočtu. Zároveň uvádí, že se bude jednat o tom jakým způsobem proběhnou příští volby do AS VŠE.

15:36 9 přítomných senátorů je pro, 8 proti a 8 senátorů se zdrželo. Tento návrh usnesení nebyl Akademickým senátem schválen.

15:34 Přechází se k hlasování o tom, zda AS VŠE nesouhlasí se stanoviskem legislativní komise ze dne 15.2. 2021. Tento návrh byl podán senátorem Hulínským.

15:31 Pro změnu volebního řádu je 16 členů, proti 6 a zdrželi se 3 senátoři AS VŠE. Změna volebního řádu byla Akademickým senátem VŠE schválena.

15:29 Je předložena změna předpisu, která by měla umožnit elektronické volby. Diskuse se nicméně dle přítomných vedla jinak, nikdo další se nezapojuje, a proto ji předseda AS ukončuje a přistupuje se k hlasování o bodu číslo 3.

15:24 Do diskuze se zapojuje i prorektor Dvořák: „Chtěl bych připomenout, že dnes bychom měli jednat o možnosti konat volby elektronicky. O tom, zda se tak konat budou nebo nebudou, se rozhodne později.“ Novela i dle předsedy AS pouze elektronickou volbu umožňuje, nicméně o tom, zda volby elektronicky proběhnou je potřeba schválení tří pětinovou většinou všech členů senátu (ať už na úrovni fakult či celé školy).

15:20 Podle Zouhara by byla volební účast sudentů při online hlasování větší. Přijde mu vhodné brát v potaz, že student nechce jet několik hodin do školy.

15:16 Do diskuse se zapojuje Jan Zouhar, senátor za Fakultu informatiky a statistiky. „Je přirozené, že před nadcházejícími volbami do AS VŠE jednáme o tom, jak budou probíhat,“ dle něj jsou dále podmínky pro volbu v obvodu studentů nerovné. „Máme problém s tím, zda jsou volby legitimní ne z pohledu legislativního, ale z pohledu nákladovosti na volbu,“ dodává Zouhar.

15:12 Na senátora Mazoucha reaguje místopředseda Legislativní komise a senátor za Národohospodářskou fakultu Jan Vondráček.

15:07 Senátor Mazouch souhlasí se závěry senátora Hulínského. „Na stole neleželi návrhy, zda rektora volit či nevolit elektronicky. Není pravda, že jsme neschválili elektronickou volbu rektora kvůli bezpečnosti,“ dodává Mazouch. Předseda AS nabádá senátory, aby se diskuze vedla o dokumentu k elektronickým volbám a ne o zápisu z legislativní komise.

15:01 Do diskuze se zapojuje senátor Mazouch: „Kolego, vaše formulace jsou promyšlené, ale vadí mi jejich polovičatost.“ Děkuje za výčet zemí, kde se volí elektronicky, ale nelze podle něj srovnávat celostátní volby, kdy jsou volební místnosti dostupné. Pokud podle něj budou volební místnosti po celé ČR, odpadne nutnost studentů kvůli volbám dojíždět.

14:57 Volební účast studentů v posledních volbách do AS VŠE byla velmi malá. Vondráček uzavírá, že pro elektronickou volbu na VŠE hlasovat nemůže. „Vítky směřují k tomu, že někdo neměl někam něco napsat, nebo se k něčemu vyjádřit. Legislativní komise nikdy nebránila tomu, aby někdo na jednání přišel,“ uzavírá Vondráček.

14:52 „V zápise se nikde neuvádí, že bychom něco zpochybňovali,“ udává Vondráček, dále říká, že k manipulaci elektronických voleb dojít ze své podstaty může. Odkazuje se na dokument vlády z roku 2012.

14:47 „Raději bych příklady ze škol a akademické půdy,“ vstupuje do příspěvku rektorka Machková. Senátor Vondráček uvádí, že se k tomu dostane. Rád by uvedl argumenty pro i proti elektronickým volbám, jelikož mu bylo vyčítáno, že nedošlo k dostatečné analýze.

14:42 „Pojďme hledat skutečné řešeni, protože máme odpovědnost vůči VŠE,“ říká Vondráček. V diskuzi se dle něj neřeší bezpečnost nebo tajnost. Dle jeho připravených dokumentů není ve světě pozorovatelný nárůst účasti na elektronických volbách nebo hlasování.

14:38 K elektronickým volbám vzniklo mnoho prací, mimo jiné v roce 2012 zpracovalo analýzu Ministerstvo vnitra. „Požadavky e-voleb jsou dané Radou EU, v principu těchto hledisek je návrh částečně omezen,“ dodává Vondráček, zároveň uvádí, že Legislativní komise nechtěla nikoho napadnout.

14:33 Senátorovi a členovi Legislativní komise Vondráčkovi přijde celá probíhající diskuze smutná. „Chtěl bych se vrátit k věci. Elektronické volby nejsou nic nového. První snaha o elektronizaci voleb je z roku 1996, která proběhla v USA. V roce 2007 zavedli (po deseti letech příprav) elektronické volby v Estonsku. Rešerše v akademické sféře je dostupná ve zprávě Legislativní komise,“ říká Vondráček.

14:30 Senátorovi Markovi přijde nevhodné, že lze zpětně zobrazit jak hlasoval. Slovo dostává senátor Staněk: „Reagoval bych na slova pana Marka, pokud na vás bude někdo vyvíjet nátlak, abyste mu ukázal jak jste hlasoval, pak se nebavíme o bezpečnosti počítače.“

14:27 „Princip ověření je postaven na vámi zvoleném řetězci, který znáte jen vy. To, jak jste hlasoval vidíte jen vy. Když se rozhodnete toto hlasování sdílet, je to stejné jako, kdybyste si u urny vyfotil hlasovací lístek a ukazoval jej,“ reaguje Nidl.

14:24 Senátor Marek s přítomnými sdílí volební hlasovací lístek, který byl použit při cvičné volbě na Vědecké radě FFÚ. „Bylo by možné vynechat ověření, díky kterému lze pak dohledat jak jsem hlasoval?“ táže se Marek.

14:20 „Na čtvrté fakultě máme mnoho odborníků na bezpečnost. Bezpečnost vnímám dle definice v legislativě k tomu určené,“ uvádí Nidl a dodává, že na VŠE probíhá externí bezpečnostní audit dle metodiky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NUKIB) a audituje nejen InSIS jako takový ale i aplikaci e-volby.

14:19 „K zápisu Legislativní komise se nebudu vyjadřovat,“ začíná svůj vstup ředitel Centra informatiky, Milan Nidl.

14:17 „Nemůžeme kohokoliv z nás limitovat v tom k čemu se kdo vyjadřuje. Zaráží mě, že zápis z legislativní komise považujete za plácnutí do vody,“ říká, v reakci na senátora Mazoucha, senátor Váňa.

14:14 „Dokument je z hlediska legislativního připraven dobře, my ale diskutujeme osobní názory,“ zapojuje se předseda AS Stříteský.

14:10 „Jsem velmi rád, že na stole leží první varianta elektronického hlasování VŠE,“ uzavírá Mazouch svůj příspěvek. Do diskuze se hlásí Milan Nidl a Marek Korejs.

14:05 „Pojďme doplnit, že předkladatelem je paní rektorka a zpracovatelem je Legislativní komise. Nelíbí se mi, že dokument vznikal perem jednoho člověka. Mrzí mě, že iniciátoři digitalizace voleb nebyli přizváni ke zpracování,“ vyjadřuje se senátor Petr Mazouch. Zároveň uvádí, že by Legislativní komise měla ve svém zápisu uvést i argumenty pro digitální volby. Ne jen proti. „Svým zápisem Legislativní komise vytvořila pomyslný sud se střelným prachem,“ doplňuje Mazouch. Dle něj je v dokumentu řada tvrzení bez důkazů.

14:03 Štěpán Staněk, senátor za Fakultu informatiky statistiky: „Souhlasím se stanoviskem Lukáše Hulínského, diskuze se na Legislativní komisi ubírala směrem, kterým neměla.“

14:00 „Jakým způsobem je zabezpečena rovnováha mezi rovností hlasů a zabezpečením volby?“ ptá se Bič ředitele Centra informatiky Milana Nidla. Slovo dostává senátor Korejs za NF VŠE, který považuje za zbytečné, hlasovat o usnesení Legislativní komise, což navrhl senátor Hulínský.

13:58 „Už na podzim jsem navrhoval, aby návrh vznikal v širší komisi než jen Legislativní,“ dodává, senátor za Fakultu mezinárodních vztahů, Josef Bič.

13:56 „Během diskuse jsme v komisi nebyli apriori proti, snažili jsme se v zápisu prezentovat argumenty a diskuzi, která vedla k našemu závěru,“ říká Bič po předchozím upozornění, že se vyjadřuje jako senátor, ne jako předseda Legislativní komise.

13:54 „Budu hlasovat proti návrhu, protože si myslím, že na něj není čas,“ uzavírá Váňa.

13:50 Do diskuse se zapojuje senátor za Národohospodářskou fakultu Daniel Váňa: „Mám pocit, že vyléváme s vaničkou dítě. Předpokládáme, že dlouhodobě nebude možné dostavit se k volbám osobně, což je sci-fi.“ Doporučuje zároveň nechat volby v podmínkách v jakých jsou a neměnit je.

13:46 „Zvedají se individuální náklady volby a snižuje se reprezentativnost zvolených zástupců,“ dodává Lukáš Hulínský. „Chtěl bych navrhnou usnesení, že AS VŠE nesouhlasí se stanoviskem Legislativní komise,“ uzavírá.

13:42 K věci se vyjadřuje i senátor Hulínský: „Závěr Legislativní komise mě nepřekvapuje, co mě ale zaráží je způsob jakým se k němu došlo.“ Ředitelem Centra informatiky byl senát již v minulosti ujištěn, že bezpečnost lze zajistit, nicméně Legislativní komise tuto bezpečnost zpochybňuje.

13:39 Do diskuze se zapojuje senátor Marek: „V rámci vědecké rady jsme cvičně hlasovali. Nepřekonatelné se mi zdá, že i při tajných volbách lze zpětně dohledat, jak jsem hlasoval.“ Navrhuje při distančním hlasování zkrátit funkční období zvolených senátorů.

13:37 „Dospěli jsme k schizofrennímu názoru, že na jedné straně předkládáme návrh změny, zároveň ale nedoporučujeme změnu volebního řádu schválit,“ doplňuje Bič. Předseda Stříteský otevírá diskuzi.

13:35 „Legislativní komise se sešla 15. února a diskuze byla velmi živá,“ vyjadřuje se předseda Legislativní komise Josef Bič. (Zápis ze zasedání Legislativní komise je po přihlášení dostupný zde, pozn.red.)

13:33 Volby by probíhaly v aplikaci přes InSIS. Problém vzniká ve chvíli, kdy by bylo potřeba volby přezkoumat. „Předložený návrh odpovídá standardu v akademické sféře, naplňuje potřebu, kterou AS uložil,“ uzavírá Vondráček.

13:32 „Při zpracování návrhu jsem se inspiroval u firmy ČEZ a změnami na Univerzitě Karlově,“ uvádí Vondráček.

13:28 Návrh představuje zpracovatel a člen legislativní komise, Jan Vondráček. „Zapracovali jsme připomínky prorektora Dvořáka, ředitele Centra informatiky Nidla a senátora Marka.“

13:26 Návrh byl přijat všemi přítomnými senátory. AS VŠE tak schválil Plán realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2021. Přechází se ke třetímu bodu, kterým je změna Volebního řádu AS VŠE. Tato změna by umožnila elektronické volby na VŠE.

13:23 Předseda finanční komise Král uvádí, že komise doporučuje návrh přijmout. „Tomuto dokumentu jsme se nevěnovali,“ říká předseda legislativní komise Bič. V rámci Studijní a pedagogická komise dokument rovněž nebyl projednán. Do diskuse se nikdo z přítomných senátorů nezapojuje, proto je přistoupeno k hlasování.

13:21 Předseda AS opět vyzývá předsedy komisí o vyjádření, zda dokument projednávali a jaké je jejich stanovisko.

13:20 AS VŠE jednomyslně přijal Strategický záměr VŠE 2021 – 2025. Přechází se k bodu číslo 2 a opět je krátce uveden prorektorkou Štěrbovou.

13:17 Do diskuse se nikdo nezapojuje, proto AS VŠE přechází k hlasování o návrhu.

13:15 „Finanční komise doporučuje návrh schválit,“ uvádí předseda Finanční komise Bohumil Král. Legislativní komise se dle informací senátora Biče nezabývala, Studijní a pedagogická se rovněž návrhem nezabývala.

13:12 Rektorka Machková a prorektorka Štěrbová krátce představují návrh Strategického záměru. „Návrh by měl být projednán všemi pracovními komisemi AS, proto bych jejich vedoucí požádal o krátké vyjádření,“ posouvá diskusi předseda AS Stříteský.

13:10 Přechází se k hlasování o programu zasedání. Pro jsou všichni přítomní senátoři. Přechází se k projednání bodu číslo 1, návrhu Strategického záměru VŠE 2021 – 2025.

13:05 Přítomno je 25 senátorů a 6 nepřítomno. Senát je usnášeníschopný.

12:58 Senátoři se postupně připojují k hovoru v MS Teams. Předseda AS, Marek Stříteský, tajemník Jakub Drábek, vedení školy a další jsou přítomni v NB 169.

Body programu
1. Návrh Strategického záměru VŠE 2021 – 2025
2. Plán realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2021
3. Změna Volebního řádu AS VŠE
4. Různé

 

Foto: Unsplash, Christina @ wocintechchat.com

Mohlo by vás zajímat: