Ústní maturitní zkouška z českého a cizího jazyka letos není pro zájemce o bakalářské studium potřebná

31. 3. 2021 | | Zprávy ze školy Terminy, prvácké číslo

Vedení školy se rozhodlo zrušit povinnost ústní maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka pro všechny uchazeče o bakalářské studium na kterékoli fakultě. Rozhodnutí bylo učiněno z důvodu nových opatření ministerstva školství. Od března 2021 se kromě posunu konání didaktických testů a navýšení času na vypracování zkoušek také zrušila povinnost pro všechny žáky absolvovat ústní zkoušku jak z českého, tak i cizího jazyka.

Žádné další úpravy přijímacího řízení do bakalářského studia zatím zveřejněny nejsou. Kromě této změny nadále platí stejné požadavky přijímacího řízení jako v minulých letech. Přihlášku je na většině fakult nutné podat do 30. dubna 2021.

Fakulta financí a účetnictví vyžaduje složení písemného testu z matematiky a anglického jazyka. Stejné požadavky platí pro Fakultu informatiky a statistiky. Zájemci o studium na Fakultě mezinárodních vztahů jsou povinni kromě písemné zkoušky z matematiky a jednoho cizího jazyka ještě úspěšně projít zkouškou z druhého cizího jazyka. Na Fakultě podnikohospodářské se příjímací řízení liší dle oboru. Bakalářský program Podniková ekonomika a management požaduje písemný test z matematiky a anglického jazyka, pro studium Arts Managementu jsou zapotřebí tři testy – test z angličtiny, z logického myšlení a test ze znalostí z oblasti kultury.

Přihlášení studenti do programu Business Administration (BBA) píší esej na vybrané téma z oblasti ekonomie, marketingu nebo podnikání a v případě programu Экономика предприятия и менеджмент (EPM) se provádí přijímací pohovor distanční formou. Jiný je termín pro přihlášky do cizojazyčných programů, uzávěrka přihlášek je 10. června 2021. Budoucí studenti Národohospodářské fakulty musí projít písemným testem obecných studijních předpokladů a podání přihlášky je možné později než na ostatních fakultách, do 31. května 2021. Na Fakultě managementu je přijímací zkouškou písemný test k manažerskému rozhodování a test z vybraného světového jazyka.

Druhou možností, vedle složení přijímací zkoušky, je dokázat výborné studijní výsledky, které písemné zkoušení nahradí. Požadavky jednotlivých fakult jsou přehledně popsány na stránkách školy.

VŠE není jediná, která pro letošní rok zavedla takovou změnu. Univerzita Karlova též zveřejnila, že nebude zohledňovat nově nepovinnou část maturity a to na všech svých fakultách. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ani České vysoké učení technické zatím podobné změny nezveřejnily.

Změnu nepovažují za zásadní ani přední osobnosti VŠE

K danému tématu se v Interview České televize vyjádřil děkan Fakulty informatiky a statistiky Jakub Fischer. Prodloužení termínů maturit jako problém nevnímá, říká, že je škola celkem benevolentní co se týče termínu dodání dokladu o ukončení středoškolského vzdělání, jako výhodu pro studenty vidí i možnost elektronického doložení dokladu. Za adekvátní pak považuje, že se maturant vnímá tak, jak určí stát.

Pokud žák složí maturitu bez nově povinné ústní maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka, a dostane státní maturitu, pak jej tak vnímá i vysoká škola. Jinými slovy povinnost těchto zkoušek vyžadována nebude.  Zrušení povinnosti didaktických testů pro žáky a studenty, které se zapojily povinně nebo dobrovolně do pomoci zdravotnictví podle Jakuba Fischera na fakultu a školu mít vliv nebude, neboť se to týká jen malé části studentů ekonomky.

Svůj názor iListu sdělila rektorka VŠE Hana Machková. „S návrhem MŠMT souhlasili všichni zástupci školských asociací, včetně Asociace ředitelů gymnázií. Předsedkyně asociace Renata Schejbalová je ředitelkou prestižního gymnázia Nad Štolou, osobně ji znám a pokládám jí za odborníka. I proto si myslím, že se jedná o přijatelné řešení v této mimořádně složité situaci,“ komentuje Hana Machková. Stejně jako Jakub Fischer se domnívá, že nekonání maturitní ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka kvalitu přijímacího řízení na VŠE neovlivní. Přijímací zkoušky totiž mají výlučně písemnou formu a zkoušku z češtiny skládají pouze cizinci.

„Jazyky se nedají naučit během „svatého“ týdne, ty se učíme celý život. Mnohem více se obávám dopadu dlouhodobé online výuky maturitních ročníků na úroveň znalostí našich budoucích studentů prvních ročníků. Distanční studium vyžaduje sebekázeň a vyzrálost, i proto se doporučuje zejména pro vzdělávání dospělých. Izolace v domácím prostředí může mít dopady i na psychiku mladých lidí a negativně ovlivnit jejich vzorce chování. Je mi líto teenagerů, kteří nemohou prožít nejkrásnější studentská léta společně a zažít pravou zkoušku dospělosti,“ uzavírá rektorka.

Mohlo by vás zajímat: