Už jsme vašimi dopisy zahlceni, zaznělo na fakultním senátu

4. 4. 2013 | | Zprávy ze školy

Porušování zákona, dopisy nespokojených vyučujících, komolení
příjmení, používání „zmrdů“ v pracovně-právní komunikaci. To
vše zaznělo na dubnovém zasedání Akademického senátů
Národohospodářské fakulty (NF), které se podobně jako ta předchozí nesl
ve znamení neshod mezi několika nespokojenými vyučujícími a
vedením NF.

Z porušování zákona nařkl děkana Miroslava Ševčíka vyučující
Petr Koblovský kvůli tomu, že byla zveřejněná jeho korespondence
s vedoucím katedry institucionální ekonomie Miroslavem Zajíčkem. V té
píše, že má pouze omezenou „toleranci ke zmrdství“, případně se
svého nadřízeného ptá, „zda by byl té lásky a vysvětlil, proč by mu
měl říkat důvod své zahraniční studijní cesty“.

„Jestliže vedení ukazuje soukromou korespondenci a používá ji
k zesměšnění, porušuje se naprosto nesporně zákon,“ uvedl
vyučující. Žalobu podle svých slov nepodal jenom proto, že pro něj není
jakkoliv podstatné, aby mu soud po 15 letech řízení řekl, že byl
porušen zákon.

Zajíček na jeho prohlášení reagoval, že se jednalo ryze o pracovně
právní korespondenci. „A o porušování zákona stále skutečně
rozhoduje jen soud,“ připomněl vedoucí KIE. Že bylo použití
korespondence, konkrétně před Vědeckou radou NF, na místě, si myslí
i Ševčík. „Je to snad snad Vědecká rada orgán, který mne
ohodnocuje?,“ ptá se Koblovský. „Jestliže se to týká vaší práce na
této fakultě a sám jste poslal radě určité materiály, tak jsem to
samozřejmě mohl použít,“ odpovídá mu děkan.

Na dopisy nedošlo

Bývalý děkan a senátor Jiří Schwarz požadoval vyjádření k tomu,
že vedení NF použilo jeho jméno v souvislosti s výslechem
protestujících studentek
. Zajímalo jej, zda tomu tak bylo, nebo ne.

Kromě toho požádal, aby v zápise zaznělo, že „je neetické, aby se
zástupci vedení fakulty – protože se tak nazývají – pejorativně
vyslovovali o svých kolezích a komolili záměrně jejich příjmení“.
Při výslechu Hany Marie Smrčkové a Ludmily Hadincové totiž zazněl výraz
„schwarzovina“. Senát ovšem následně odhlasoval, že se záležitost
projednávat nebude.

Kromě toho byly na programu dopisy dalších nespokojených studentů a
vyučujících, například Hynka Jíny, Jána Selepa, Petra Houdka či Davida
Lipky. Všechny z nich AS doporučil neprojednávat, což ve všech případech
senátoři schválili.

Co se dále řešilo

Schwarze dále zajímalo, proč se AS nezabývá texty, které podepsali
konkrétní lidé, zatímco na minulém zasedání se hlasovalo o obsahu
anonymních serverů (jedná se hlavně o web nazvaný „Kauza děkana
Miroslava Ševčíka“, pozn. red.)
. „Takže předseda Ján Pavlík
neřídí senát konzistentně,“ tvrdí bývalý děkan. Podle předsedy AS NF
ale uvedené stránky ohrožovaly dobré jméno fakulty.

Vyučující David Lipka si dále stěžoval, že se na stránkách NF
nemohou vyjadřovat obě strany a oficiálně tu publikuje svá stanoviska pouze
vedení. Podle děkana je ale ze zveřejněných materiálů jasné, že spolu
obě strany hojně komunikují.

Proděkan pro studium Vojtěch Krebs v závěru vyzval nespokojené členy
fakulty, aby zvážili svůj další přístup a přestali se svými
stížnostmi. „Vždyť my jsme zahlceni dopisy (…) je to nedůstojné, měli
bychom se vzpamatovat. My tu fakultu ničíme, nikde neklesá počet
přihlášených studentů tak rychle, jako u nás,“ řekl ve svém
vystoupení.

Čtěte také:

Mohlo by vás zajímat: