V knihovně nyní můžete hlasitě diskutovat

21. 10. 2010 | | Zprávy ze školy

Prázdninové změny v knihovnách: na Žižkově vznikl koutek pro
skupinové studium a ruší se výpůjčky na jednu noc.

Ačkoliv byla během letních prázdnin školní knihovna uzavřená,
nezahálela. Ve Studijní knihovně Jižní Město probíhaly
elektroinstalační práce, které omezily provoz až do 13. září, a
stavební úpravy se nevyhnuly ani studovnám na Žižkově.

„V průběhu léta došlo k rekonstrukci podlah a výměně koberců
i ve zbylých prostorách studoven knihovny na Žižkově, kde nebyla podobná
rekonstrukce provedena již v loňském roce. Jedná se tedy o Mediatéku a
bývalý prostor Knihovny Pavla Eislera a také Fondu Evropského
dokumentačního střediska,“ přibližuje hlavní změnu vedoucí Knihovny
VŠE na Žižkově Jitka Davidová.

Nově vznikl prostor pro skupinovou práci, kde je dovoleno pracovat ve
skupinách. Studenti zde již mohou mezi sebou přiměřeně hlasitě diskutovat
a přinášet si potřebné materiály ze sousedících studoven. Tento kout
naleznete namísto bývalé Knihovny Pavla Eislera a Evropského
dokumentačního střediska (EDS). Odtud se vystěhovaly všechny regály
s knižním fondem a nahradily je stoly a židle.

„Fond knihovny Pavla Eislera byl přesunut do chodby v čítárně, hned
vedle studovny pro skupinovou práci. Materiály Evropské unie naleznete
v přední části studovny vedle fondu OECD,“ upřesňuje pro Studentský
list Davidová. V současnosti jsou časopisy v čítárně seřazeny podle
jazyků a to v rámci jednoho jazyka abecedně. Častý problém
s nefunkčností počítačů v Mediatéce vyřešila kompletní výměna
uživatelských počítačových sestav.

Vedle stavebních úprav došlo i ke změnám v systému výpůjček.
„Pro tento akademický rok jsme se rozhodli poskytnout přibližně devadesát
procent knižního fondu jako krátkodobou výpůjčku na jeden týden, která
taktéž umožňuje až dvě prodloužení, pokud není titul již rezervován
jiným uživatelem. Tyto knihy jsou označené žlutým štítkem s velkým
písmenem K,“ vysvětlila vedoucí Studijní knihovny Jižní Město Verona
Miletinová. Ruší se tím výpůjčky „přes noc“.

Za svou největší raritu Studijní knihovna Jižní Město vnímá již
vybudovanou jazykovou studovnu se satelitní televizí, dále s mnoha
jazykovými balíčky, slovníky, učebnicemi, audio i video nahrávkami.
I handicapovaní studenti zde naleznou speciální počítače, například
s kamerovou lupou, bezbariérový přístup zajišťuje výtah.

Z knihovny však byla odstraněna kopírka, kterou nahradily dva scannery a
síťová tiskárna. Všichni uživatelé jsou povinni si obnovit registraci
v knihovně za poplatek dvacet korun. K přihlášení se do knihovního
systému Aleph je možné využít xname a heslo pro přístup do školní
sítě. Velkou pozornost věnujte při registraci vaší e-mailové adrese,
protože na ni dostáváte informace ohledně objednaných knih, rezervací či
zasílání upomínek.

Mohlo by vás zajímat: