V létě můžete pracovat i dobrovolně

22. 4. 2003 | | Studentský život

Mezinárodní dobrovolnické tábory jsou báječným způsobem, jak strávit část léta, když si nepotřebujete vydělat, ale chcete pomoci dobré věci, odnést si spoustu zážitků a poznat nové přátele ze všech koutů světa a jejich kulturu. Mezinárodní tábory dobrovolné práce se pořádají téměř na celém světě. Na dva až tři týdny se sejde pěti až dvacetičlenná skupina mladých lidí z různých zemí a podílejí se na veřejně prospěšných projektech.

Mezinárodní dobrovolnické tábory jsou báječným způsobem, jak strávit část léta, když si nepotřebujete vydělat, ale chcete pomoci dobré věci, odnést si spoustu zážitků a poznat nové přátele ze všech koutů světa a jejich kulturu.

Mezinárodní tábory dobrovolné práce (tzv. workcampy) se pořádají téměř na celém světě. Na dva až tři týdny se sejde pěti až dvacetičlenná skupina mladých lidí z různých zemí a podílejí se na veřejně prospěšných projektech. Často pracují v národních parcích, přírodních rezervacích či na ekofarmách, jindy pomáhají s opravami památkových objektů, organizují kulturní akce nebo pracují s postiženými lidmi. Nabídka je velice pestrá. Odměnou za práci je kromě dobrého pocitu ubytování a jídlo zdarma. Ve volném čase se také pořádají různé výlety na zajímavá místa dané oblasti. Na táborech máte možnost poznat kulturu a zvyklosti různých národů včetně kuchyně, protože účastníci si většinou vaří sami. Jediné, co je nutné si zaplatit, je účastnický poplatek a náklady na cestu.

Dobrovolnické projekty pořádají národní organizace, které jsou navzájem propojené a vyměňují si účastníky. V České republice mezi ně patří Sdružení dobrovolných aktivit INEX (http://www.inexsda.cz/) a Klub mladých cestovatelů (KMC – http://www.kmc.cz//). Tábory také pořádá sdružení Duha (http://www.duha.cz/wcamp/). INEX letos chystá na padesát workcampů v ČR a umožňuje díky 160 partnerským organizacím vyjet do stovky zemí. KMC chystá pro toto léto kromě recipročních pobytů deset domácích táborů.

Přihlašování na tábory probíhá právě v těchto dnech, například u KMC je termín podání přihlášek stanoven společně se zahraničními organizacemi na 15. dubna. Podle Václava Dvořáka z KMC však lze podat přihlášku i později. Také pro tento případ je vhodné vybrat si více projektů, protože některé již mohou být obsazeny. Seznamy projektů jsou k dispozici v kancelářích zprostředkovatelských organizací. Často je lepší vybírat si přímo tam než na internetu; můžete se dozvědět mnoho zajímavých informací přímo od pracovníků organizací.

Abyste se mohli zúčastnit dobrovolnických táborů, stačí, je-li vám více než 18 let a dokážete se dorozumět v angličtině, což je „úřední jazyk“ většiny workcampů. Výše účastnických poplatků se pohybuje zhruba mezi jedním a dvěma tisíci korun podle toho, do jaké země a s jakou organizací se chystáte. Tábory v ČR jsou levnější (například 500 Kč u KMC). Pokud byste chtěli vyjet na dva tábory v jednom roce, dostanete většinou slevu.

KMC i INEX stále hledají vedoucí workcampů v ČR. Tábor většinou vedou dva tzv. „campleaders“, kteří koordinují práci a starají se o organizaci. Vedoucí táborů v ČR dostávají jako odměnu kapesné a mohou se zúčastnit dalšího tábora bez placení poplatku. Jedinou podmínkou je znalost angličtiny, organizační a vůdčí schopnosti a účast na školení.

Mohlo by vás zajímat: