V Nové budově visela půl roku rodná čísla studentů

14. 12. 2005 | | Zprávy ze školy

Fakulta informatiky a statistiky zveřejnila na nástěnce v Nové budově kromě jmen nově přijatých studentů také jejich rodná čísla. Podle zákona o ochraně osobních údajů se však tyto údaje bez souhlasu dané osoby zveřejňovat nesmí.

Fakulta informatiky a statistiky zveřejnila na nástěnce v Nové budově kromě jmen nově přijatých studentů také jejich rodná čísla. Podle zákona o ochraně osobních údajů se však tyto údaje bez souhlasu dané osoby zveřejňovat nesmí.

Rodná čísla nově přijatých studentů na Fakultu statistiky a informatiky visela na nástěnce od začátku tohoto semestru. K nápravě situace, tedy k urychlenému odstranění seznamů, došlo až poté, co na problém upozornila redakce Studentského listu.

Fakulta použila k identifikaci nově přijatých studentů jejich rodná čísla v plném znění, neboli bez vynechání posledního čtyřčíslí. „Nastala chyba, která musí být ihned řešena,“ přiznává proděkan pro pedagogiku Fakulty informatiky a statistiky, profesor Jan Pelikán. Podle něj existuje možnost, jak rodné číslo při zveřejňování výsledků potlačit. Této možnosti však fakulta v srpnu tohoto roku – při přijímacím řízení na obor Podnikové informační systémy – nevyužila.

Jana Sedláčková, jedna ze studijních referentek na Fakultě statistiky a informatiky, také přiznává, že by se to stát nemělo. „Je to pochybení, ale při tom tlaku, který je na nás vyvíjen na začátku roku se to stát mohlo.“ Konkrétního viníka podle ní již dohledat nelze.

„To, že tabule s výsledky nebyla zlikvidována včas vzniklo opomenutím, ale také spoléháním na pedagogické oddělení rektorátu, které tyto tabule instaluje i likviduje,“ dodává Pelikán. Vedoucí pedagogického oddělení Anna Fryčová potvrdila, že instalovat a likvidovat nástěnky má opravdu na starosti její oddělení, ale v tomto případě k likvidaci nedošlo.

Podle prorektora pro studijní a pedagogickou činnost profesora Vojtěcha Krebse se od identifikace pomocí rodných čísel celkově ustupuje. „Snažíme se, aby se v jednotlivých seznamech rodná čísla studentů a zaměstnanců školy neobjevovala.“ Podle Fryčové se na škole chystá nový vnitřní informační systém, který by zveřejňování rodných čísel nepřipouštěl. „Rodná čísla se budou sice dál používat pro nejrůznější statistiky nebo například pro pojišťovny, ale pro interní potřeby školy budou nahrazeny něčím jiným. Kdy bude nový systém spuštěn ale opravdu netuším,“ dodává Fryčová.

Zákon číslo 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů byl přijat 4. dubna 2000. Vztahuje se na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Týká se veškerého zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky. Osobními údaji se myslí takové, kterými lze přímo či nepřímo zjistit identitu osoby. Správce (osoba, které jsou osobní údaje sděleny) může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem člověka, kterého se údaje týkají.

Mohlo by vás zajímat: