V pondělí zasedne Akademický senát VŠE. Hlavní téma? Diskuze, kdo bude, či nebude senátorem

17. 9. 2015 | | Zprávy ze školy senát

Kdo bude zastupovat Fakultu podnikohospodářskou v Akademickém senátu VŠE? O tom se bude diskutovat na pondělním zasedání AS VŠE. Podle právníků by to měl být druhý „náhradník“ Jaroslav Novák, zda s tím budou všichni akademičtí senátoři souhlasit, se ale ještě neví.

Na svém prvním zasedání v tomto semestru, které se uskuteční v pondělí 21. září, budou členové AS VŠE v první řadě řešit, kdo ze studentů Fakulty podnikohospodářské má školu v senátu vlastně zastupovat. Podle výsledků jarních voleb by to měl být spolu s Romanem Ondrčkou Jiří Trumpeš, který získal druhý nejvyšší počet hlasů. V době, kdy měl nabýt svůj mandát, tedy 13. června, však nebyl studentem VŠE, a tedy ani členem akademické obce – bakalářský program totiž ukončil s předstihem a do navazujícího v té době ještě nebyl zapsán.

Ostatní členové AS VŠE se přitom během ustavujícího červnového zasedání senátu neshodli, zda má tedy Trumpeš i tak nárok na členství v senátu, nebo ne. Po bezvýsledné argumentaci se tehdy usnesli, že osloví rektorku, aby do dalšího zasedání AS VŠE obstarala právní posudek k tomuto problému.

To se stalo a senátoři na začátku září obdrželi dokonce dvě odborná stanoviska. Redakce iListu od několika zdrojů zjistila, že podle obou dokumentů Trumpeš na mandát nárok nemá a vystřídat by jej měl student Jaroslav Novák. Ten sice ve volbách skončil až celkově na čtvrtém místě, třetí Tomáš Skalický byl ovšem podle informací redakce v obdobné situaci jako Trumpeš.

Zda se těmito posudky budou senátoři řídit, však zatím není jasné – samotný AS VŠE rektorce podřízený není. Jak navíc iList zjistil, vyučující a akademický senátor za Národohospodářskou fakultu Jan Vondráček zmíněná stanoviska napadl ve dvanáctistránkovém dokumentu, který tento týden rozeslal senátorům i děkanům z jednotlivých fakult ekonomky.

Proti tomu, aby Trumpeše vystřídal jiný student, už v červnu protestovali hlavně zástupci koalice, kterou tvoří všech deset studentských senátorů z pražských fakult VŠE. Jejich zástupce Roman Ondrčka argumentoval například tím, že Trumpeš byl studentem v době zvolení, nebo počtem hlasů, které ve volbách získal.

O dění okolo voleb do Akademického senátu VŠE jsme podrobně informovali na jaře. Více článků si můžete přečíst zde:

Mohlo by vás zajímat: