Váha titulu MBA se mění, zůstává ale atraktivní

21. 5. 2021 | | Zprávy ze školy VSE_MBA_data

Neakademický profesní titul MBA zaznamenává v posledních letech a zejména měsících změnu svého významu. Jedná se o prakticky zaměřenou postgraduální kvalifikaci, kandidáti by za sebou měli mít několikaletou praxi v samostatně zodpovědné pozici. Dříve byl na některých pozicích nezbytný, s příchodem pandemie se ale zdá, že inovativní řešení jsou u manažerů důležitější než nabyté vědomosti. O tom, jaký je názor nejen ředitelů a garantů MBA programů na Vysoké škole ekonomické (VŠE), ale i HR specialistů, se dočtete v následujících odstavcích.

Dotazovaní garanti a ředitelé MBA programů se shodují, že vše závisí na kvalitě MBA programu. Pro firmy není MBA titul primárně důležitý, vnímají ho ale jako potvrzení zájmu o další osobní rozvoj i po vysoké škole. „Já považuji za naprosto nezbytné kontinuální profesní vzdělávání a to plošně ve všech oborech. Programy MBA jsou možností, jak si kvalifikaci významně zvyšovat, rozšiřovat a nezakrnět. Ze své zkušenosti vím, že absolvování kvalitního MBA studia ocení i zaměstnavatelé, ale primárně z něj benefitují samozřejmě jeho absolventi,“ myslí si akademická ředitelka programu MBARE Barbora Rýdlová. I garant studijního programu MBA Data & Analytics for Business Management a zakladatel platformy Data & Business VŠE Ota Novotný MBA nevnímá jako nezbytný titul, ale spíš potvrzení, že má daný člověk zájem o další osobní rozvoj i po vysoké škole. Novotný zmínil i fakt, že se absolventům těchto programů daří i obohatit své vzdělání o nový směr a změnit tak své zaměření.

Výkonný ředitel Francouzsko-českého institutu řízení (IFTG) Martin Machek, který řídí MBA program Master Management et Administration des Entreprises, uvádí, že jsou jejich studenti často podporování i ze strany svých zaměstnavatelů, kteří jim studium umožňují a v některých případech je v něm podporují i finančně. Akademická ředitelka MBA programu Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE) Barbora Rýdlová zdůrazňuje, že jej přichystali primárně na základě poptávky z nemovitostního trhu, kde firmy pociťovaly nedostatek možností kvalitního vzdělávání. „Pro řadu zaměstnavatelů je zvyšování kvalifikace zaměstnanců v našem programu velmi významné, o čemž svědčí i to, že program svým zaměstnancům firmy často plně financují a vytváří jim pro studium podmínky,“ souhlasí s Machkem Rýdlová.

Ota Novotný se také domnívá, že stále existuje řada společností, která absolventy MBA studia ocení. „Na druhou stranu, pro společnosti, které se vyvíjejí dynamicky, operativně mění svoje organizační struktury, takový „tradiční“ způsob vzdělání a plánování karierního postupu vlastních zaměstnanců již nevyhovuje,“ připouští. Zdá se ale, že firmy při najímání zaměstnanců na tento titul příliš nehledí. „Při náboru se nerozlišuje mezi MBA a jiným vysokoškolským titulem. Vyžaduje se vysoká škola, tím myšleno magisterský titul, ale neřeší se ani, z jaké školy je, natož aby se hledělo na MBA titul,“ komentuje situaci Local HR Representative pro Edwards Lifesciences Markéta Fryčková. V ČR neshledávám instituci, která školí MBA na adekvátní úrovni. Pokud se bavíme o zahraničních institucích, které MBA titul udělují, záleží na obsahu a primárně lektorech. Rozhodně se v tuto chvíli z hlediska náboru neopíráme o získané tituly, ale o praktické zkušenosti kandidátů, schopnost se vzdělávat a celkovém přístupu uchazeče,“ okomentovala situaci HR ředitelka Adastra Blanka Rubišová.

Počet zájemců o MBA programy neklesá

Většina MBA programů na VŠE v souvislosti s pandemickou situací snížený zájem nezaznamenala. Někteří vedoucí programů dokonce zdůrazňují, že počet zájemců byl vyšší než dostupné kapacity programu. Exekutivní MBA na Fakultě podnikohospodářské navíc jako první a jediný program v České republice získal mezinárodní akreditaci AMBA, kterou na světě vlastních necelé tři stovky škol. Podle výkonné ředitelky programu Markéty Dianové jsou právě akreditace oceňované u zaměstnavatelů. „Zejména v mezinárodním kontextu jsou klíčovým vodítkem vnímání kvality programu a výbavy jeho absolventů,“ popisuje Dianová. „S titulem MBA je bohužel situace obdobná, jako s jinými tituly, tedy velmi záleží na tom, z jaké instituce a v jakém studijním programu byl titul získán. Ne všechny vzdělávací instituce poskytují stejně kvalitní vzdělávání, známkou kvality programu jsou určitě získané domácí i mezinárodní akreditace,“ potvrzuje i akademická ředitelka MBARE Rýdlová.

Pouze program MBA International Business se na VŠE neotevřel, nepodařilo se najít alespoň patnáct zájemců v jednom ročníku. „Zájem neměl ani korporát, se kterým jsme o možnosti realizace programu přizpůsobeného jejich potřebám jednali.  Ve všech případech vysvětlili, že absolventy vysokých škol vzdělávají ve svých interních programech a tím docilují přesně zamýšleného výsledku,“ vysvětila ředitelka programu MBA International Business Ludmila Štěrbová.

Stejně jako u jiných vysokoškolských titulů i u MBA se často uvažuje nad tím, zda jsou teoretické znalosti ze školy skutečně uplatnitelné v praxi. Toto tvrzení vyvrací výkonná ředitelka Exekutivního MBA Markéta Dianová, která zdůrazňuje, že se studenti v rámci programu například účastní série firemních workshopů, kde v reálném čase řeší „management challenges“. Zkušenosti s praxí, které studenti v rámci studia získávají, popisuje i akademická ředitelka MBARE Barbora Rýdlová. „Studenti také pracují v malých týmech na reálném developerském projektu, který každý rok chystáme ve spolupráci s praxí. Vloni měli studenti možnost zamyslet se nad využitím území Vodárny v Karlových Varech, letos to bude využití atraktivního území v Praze 4 Nové Dvory, kde má do budoucna vzniknout stanice metra trasy D.“

Neaktuálnosti vysvětlované látky se ředitelé neobávají, ředitel MBA Data & Analytics for Business Management a zakladatel platformy Data & Business VŠE Ota Novotný připomíná, že program upravují každý rok tak, aby odrážel současné trendy v oblasti datové analytiky. MBA se tak stalo titulem, které je dobré mít a rozšiřuje to obzory jedince, firmy ho nicméně příliš nevyžadují.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by vás zajímat: