Ve studovně najdete užitečné knihy i klid

5. 9. 2014 | | Prvácké číslo

Studium odborné literatury je nedílnou součástí vysokoškolského
života. Pokud nemáte na čtení doma nebo na koleji klid, zajděte do
studoven.

Studovny se nachází na Jižním Městě a na Žižkově. Studijní knihovna
Jižní Město se dělí do dvou částí na studovnu hlavní a jazykovou.
Hlavní slouží především pro studium těch knih, které jsou dostupné
prezenčně, nebo je lze vypůjčit jen na týden. Najdete zde i počítače
pro procházení elektronických informačních zdrojů. V jazykové části
najdete vybavení pro samostudium cizích jazyků včetně techniky pro
sledování zahraničních satelitních programů.

Kde hledat informace

Na Žižkově můžete kromě knihovny a hlavní studovny navštívit také
další místa, kde lze čerpat nové vědomosti. V Mediatéce jsou
počítače, které slouží především pro práci s elektronickými
informačními zdroji. Knižní fond Mediatéky využijí zejména studenti
Fakulty financí a účetnictví (publikace Světové banky, České národní
banky či Mezinárodního měnového fondu).

Dalším místem, které se nachází v zadní části knihovny na
Žižkově, je studovna pro skupinovou práci, kde můžete na rozdíl od
ostatních prostor studovny mluvit. Na tomto místě byla původně Knihovna
Pavla Eislera, zaměřená na mezinárodní vztahy a Evropskou unii. Její
sbírky jsou součástí hlavní studovny, stejně tak jako sbírky Evropského
dokumentačního střediska. To shromažďuje a zpřístupňuje materiály,
které docházejí bezplatně z Office of Official Publications of the European
Communities. Soustřeďuje se na ekonomické otázky, legislativu, regionální
a sociální politiku a na problematiku spojenou s rozšiřováním
Evropské unie.

Do studovny s registrací a bez bund

Před tím, než studovnu navštívíte, je třeba se seznámit s určitými
pravidly. Do studovny se nesmí vstupovat s taškami a kabáty, které lze
odložit v šatních skříňkách v prostorách knihovny. Když do studovny
vcházíte, přihlásíte se pomocí ISIC karty, kterou si před prvním vstupem
musíte v knihovně zaregistrovat. Naopak když odcházíte, odhlašovat se
není třeba.

Jelikož studovny slouží především pro studium a návštěvníci zde
hledají klid, je nezbytné se chovat tiše a telefonování je zakázané.Knihy
si můžete brát rovnou z regálů. Je proto jednodušší si požadovanou
knihu vyhledat v souborném katalogu Aleph, zapsat si hřbetní štítek a
podle toho se snadno zorientujete. Když už knihu používat nechcete,
nevracejte ji na původní, ale na označené odkladové místo. Další
informace a aktuální provozní doba na ciks.vse.cz.

ČTĚTE DÁLE:

Mohlo by vás zajímat: