Vedení kolejí poskytne vystěhovaným studentům slevu na kolejném, měsíční výpovědní lhůta však zůstává

24. 9. 2020 | | Zprávy ze školy Jarov III. G, thalerova kolej

S přechodem na online formu výuky začalo mnoho studentů Vysoké školy ekonomické (VŠE) zvažovat pro aktuální semestr možnost opuštění koleje. Jelikož si online výuka nevyžaduje fyzickou přítomnost studentů ve škole, tudíž ani v Praze, vystěhování a trávení semestru ku příkladu doma by jim přineslo nemalou úsporu ve formě ušetřeného kolejného. Správa účelových zařízení (SÚZ) VŠE však již na rozdíl od letního semestru minulého akademického roku přistupuje k této možnosti méně benevolentně.

V loňském letním semestru SÚZ umožnila studentům ubytovaným na kolejích vystěhovat se z koleje bez nutnosti jednoměsíční výpovědní lhůty. Mnoho studentů se rozhodlo tuto možnost využít a místo na koleji strávit karanténu na jiném místě. Smyslem této nabídky bylo umožnit studentům ušetřit za ubytování na koleji, pokud to pro ně není nevyhnutné, a strávit karanténu na jiném místě. Studenti si navíc mohli ponechat všechny svoje věci ve svých pokojích, které byly po jejich odchodu zapečetěny.

Výpadek příjmu by zkomplikoval pokrývání fixních nákladů kolejí

Na rozdíl od předešlé situace SÚZ v současném semestru odmítá studentům odpustit v případě vystěhování měsíční výpovědní lhůtu. Důvody tohoto kroku ve svém e-mailu ubytovaným objasnil Michal Šmíd z Ubytovacího oddělení SÚZ VŠE. Ve svém vyjádření uvádí, že navzdory všem okolnostem musí SÚZ nadále pokrývat fixní náklady spojené s vedením kolejí. Finance na jejich pokrytí přitom plynou primárně z příjmů z kolejného.

„V této souvislosti jsme na jaře v první vlně koronakrize oslovili hlavní dodavatele energií a dalších služeb. Nikdo z těchto velkých a profitabilních společností nám žádnou slevu ani podporu neposkytl,“ objasňuje Šmíd. Dodává, že dodržování veškerých hygienických pravidel na kolejích si dokonce vyžádalo zvýšené náklady. Na rozdíl od běžných pronájmů, kde bývají výpovědní lhůty několikaměsíční, je přitom jednoměsíční lhůta pořád mnohem výhodnější.

SÚZ poskytne vystěhovaným studentům slevu na kolejném

Pokud se však někteří studenti přece jen rozhodnou kolej opustit, případně se na ní vůbec reálně nenastěhovat (podmínkou je mít podepsanou smlouvu, pozn. red.), SÚZ jim poskytne slevu 14 korun na den. Dle Šmída se jedná o výši variabilní složky nákladů na energie a služby. Tato sleva bude přitom poskytnuta pouze za období, ve kterém probíhala online výuka, a to nejen za říjen, ale taky zpětně za poměrnou část září.

Sleva se týká pouze období, ve kterém student prokazatelně nebydlel na koleji a neměl k dispozici klíč, který je v případě vystěhování nutno odevzdat na recepci. Netýká se však případů, kdy student opouští kolej pouze na víkend nebo státní svátky. Ubytovaný se pak nesmí na kolej vrátit dříve než 29. října, jinak o možnost slevy přijde.

Pokud však student kolej již opustil před vydáním tohoto rozhodnutí, tudíž klíč neodevzdal a sám se nevrátí před uvedeným datu na konci října, sleva na kolejném bude uplatněna ode dne 24. září. V takovém případě je však nutno uvědomit e-mailem vedení příslušné koleje.

 

Mohlo by vás zajímat: