Vedení kolejí umožní studentům vystěhování z koleje bez měsíční výpovědní lhůty

26. 3. 2020 | | Zprávy ze školy Koronavirus

Ve středu 25. března vydal ředitel Správy účelový zařízení Vysoké školy ekonomické (SÚZ VŠE) Ota Zima „Příkaz ředitele SÚZ VŠE“ za účelem úpravy Všeobecných ubytovacích podmínek (v plném znění dostupný zde). Úpravy jsou uskutečněny z důvodu mimořádných opatření z důvodu epidemie nemoci COVID – 19. Vedení SÚZ jejich prostřednictvím vychází vstříc studentům, kteří se rozhodli z koleje vzhledem k současné situaci vystěhovat nebo nemají možnost ji využívat.

Dle Příkazu mohou všichni studenti, kteří se chtějí z koleje vystěhovat, ukončit ubytování podáním výpovědi do 31. března bez nutnosti jednoměsíční výpovědní lhůty. Nejpozději do konce března jsou povinni se vystěhovat a pokoj řádně předat. Výpověď je nutno podat přes jejich konto v ISKAMu.

Toto rozhodnutí se vztahuje na všechny, kteří podali výpověď po datu 12. března 2020 včetně. Vystěhovaným studentům bude taky vráceno kolejné za duben, musí si však o vrácení požádat e-mailem u vedoucí koleje. Pokud se student rozhodne po vystěhování opět ubytovat na koleji (například kvůli zkouškovému období, pozn. red.) na dobu kratší než 60 dnů, bude muset uhradit poplatek dané městské části poplatek ve výši 21 Kč/den.

Věci si můžete na pokoji ponechat i v případě, že na koleji nebydlíte

Opatření myslí také na studenty, kteří z důvodu mimořádných opatření nebydlí v současné době na koleji, ale chtějí si pokoj ponechat, případně nemají možnost se vystěhovat. V tomto případě si mohou nadále ponechat své věci na pokoji, přičemž jim bude účtováno pouze 20 % ceny kolejného. Studenti, kteří se rozhodnou využít tuto možnost, to musí oznámit na e-mailové adrese ubytovani@vse.cz.

Pokoje, případně celé buňky, kterých všichni obyvatelé se rozhodnou pro tuto možnost a tudíž zůstanou prázdné, budou zapečetěny a bude do nich zamezen vstup. Studentům bude také deaktivován vstup do kolejí. Pokud si budou chtít vyzvednout své osobní věci, nebo obnovit platnost ubytovací smlouvy, musí to nahlásit vedoucí koleje minimálně tři dny předem.

Studenti, kteří využijí jednu ze těchto možností a následně budou neoprávněně pobývat na koleji, budou muset doplatit kolejné v plné výši za celou dobu platnosti původní ubytovací smlouvy.

Co se letního ubytováni týče, to bude dle opatření probíhat standardně beze změn. Lhůta pro podávání žádostí se však posouvá na 15. května.

Foto: redakce iList

Mohlo by vás zajímat: