Vencovský se zaleskne a zbídačí

16. 9. 2010 | | Názory, Zprávy ze školy

Pan profesor Vencovský by byl jistě pyšný na reprezentativní aulu,
která nese jeho jméno. Sami považte – usadíte-li se do pohodlně
vypolstrovaných sedaček, dýchne na vás lesk honosné auly. Majestátně
působící prostory, moderní vybavení i design, ladící barvy.

Pak si zvednete stoleček a něco si na něj odložíte. Počkáte pár
vteřin … a … hepčí … dýchnutí lesku je nemilosrdně rozcupováno
kýchnutím bídy. Onen skvostný design totiž nedovoluje, aby se papír,
tužka, kalkulačka, pití či cokoliv jiného, co není vybaveno přísavkami,
dostaly byť jen na chvíli mimo centrum pozornosti. Pokud se tak stane,
posílá totiž vaše propriety k zemi.

Alternativním vysvětlením může být teorie, že architekti tuto
záludnost připravili záměrně, neboť při návrhu místnosti šili na míru
studentům ekonomické školy. Posluchači přednášek, na kterých je záhodno
psát si poznámky, nebo účastníci písemných zkoušek si totiž prakticky
vyzkouší, co to znamená pojem náklady obětované příležitosti, nebo-li
po anglicku opportunity costs.

Ukažme si to na příkladu závěrečného testu ze statistiky, který musí
každý student VŠE absolvovat. Zkouška ze statistiky se rovná třinácti
papírům se vzorečky a tabulkami (označme 13A) plus kalkulačka (B) plus
psací potřeby © plus zadání testu (D) plus papír na výpočty (E), tento
výraz můžeme dát do závorky a umocnit na druhou nervozitou.

A nyní praktická ukázka nákladů obětované příležitosti. Držím C
v pravé ruce, levou končetinou si přidržuji D a E a podlaze obětuji B a
13A. Nebo spojím 13A a D do levé ruky, pravou ovládnu C a E a přijdu o D a
B. Možností je nespočet a jistě mnohem efektivnějších než zde
naznačené. Vlastní zkušenost napovídá, že není bezúčelné využít
i jiných možností, které lidské tělo nabízí (aneb zuby také leccos
udrží). Pakliže u testu uspějete, můžete oslavovat s dvojnásobnou
vervou, neboť jste pokořili nejen nástrahy statistiky, ale i překážky
nakladené mazanými architekty.

Proto až si budete psát poznámky na klíně nebo lovit pití a tužky pod
sedačkou naší nejmodernější auly, popřejte v rámci zachování dobrého
jména Vysoké školy ekonomické své alma mater, ať hosté významných
událostí typu promoce raději ani nepřijdou na to, jak se ten stoleček
vlastně zvedá. Hosté totiž nemusí být ekonomy a nedocení tak erudované
praktikum o opportunity cos­ts.

Mohlo by vás zajímat: