Veřejnost může absolvovat kurzy na VŠE za úplatu

12. 3. 2010 | | Nezařazené

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Vysoká škola ekonomická
placené mimořádné studium. To je určené zejména pro absolventy
středních a vysokých škol.

Mimořádné studium hojně využívají neúspěšní uchazeči o studium
na VŠE, kteří se o studium chtějí ucházet opět za rok. Kromě toho
slouží k doplnění a rozšíření znalostí odborné veřejnosti a
absolventů. Ti ve zvoleném semestru vystudují vybrané předměty a mohou
získat osvědčení o jejich úspěšném zakončení. V zásadě lze
absolvovat všechny kurzy, které fakulty pro své studenty v příslušném
semestru vypisují. O přijetí do mimořádného studia rozhoduje podle
kapacitních možností děkan fakulty.

Účastníci mimořádného studia však nejsou řádnými studenty VŠE a
neplatí pro ně žádné studijní výhody a slevy. Nemají tedy nárok na
zlevněné jízdné ani na kolej a nejsou zařazeni do počítačové databáze
studentů VŠE. Rovněž nemohou skládat státní závěrečné zkoušky.
Mimořádné studium trvá jeden nebo dva semestry a uskutečňuje se za
úplatu. Výše poplatků se odvíjí od počtu zapsaných předmětů,
respektive od počtu vyučovaných hodin týdně. Za každých 45 minut výuky
v bakalářském a magisterském studiu se účtuje osm set korun,
v doktorském studiu tisíc korun.

Po případném přijetí do řádného studia může děkan na základě
žádosti uznat předměty, které jedinec během mimořádného studia
absolvoval. Uznatelné předměty však musí vyhovovat studijnímu oboru, na
který byl student přijat, a nesmí být ukončené dříve než před
třemi roky.

Mohlo by vás zajímat: