Věřím, že možné nedostatky se projeví již během doby hájení

30. 12. 2009 | | Rozhovory

Funkci prorektora pro studijní a pedagogickou činnost převzala po
zesnulém Felixi Koschinovi docentka Hana Mikovcová. Od roku 2007 působila ve
stejné oblasti jako proděkanka na Fakultě podnikohospodářské.

Jaké budou Vaše první kroky ve funkci?

Moje první kroky navážou na činnost, kterou vykonával zesnulý prorektor
Koschin. Seznámím se komplexně s agendou, která přesahuje oblast
pedagogiky tak, jak je vykonávána na fakultách. Svoji vizi jsem již
prezentovala vedení školy při uvedení do funkce.

Chystáte se provádět i změny organizační a personální?
V čem spatřujete zatím největší nedostatky?

Pokud se jedná o případné organizační a personální změny, je
nezbytné důkladně se nejdříve seznámit se situací. Nepředpokládám, že
v „prvních sto dnech hájení“ bych k podobným krokům přistoupila.
Doufám, že případné zásadní nedostatky se projeví již během
této doby.

V čem spočívá funkce prorektora pro pedagogiku?

Portfolio činností prorektora je značně široké. Mezi jeho úkoly
patří navrhovat novelizaci některých vnitřních předpisů, dohlížet na
organizaci studia a koordinovat fakulty v jejich pedagogických a studijních
aktivitách. Podílí se také na stanovování kritérií pro ubytování
studentů na kolejích. Dále přímo řídí Pedagogické oddělení,
Středisko handicapovaných studentů, Univerzitu třetího věku, Centrum
knihovnických a informačních služeb a studentské aktivity ve spolupráci
s tajemnicí pro studium. Zároveň je členem Řídícího výboru ISIS, což
znamená, že zajišťuje komunikaci s dodavatelem a spolurozhoduje o dalším
postupu prací.

Mohlo by vás zajímat: