Většina fakult studium na dálku nepodporuje

31. 1. 2011 | | Nezařazené

Pokud nestíháte chodit do školy během týdne, můžete vyzkoušet
kombinované nebo distanční studium. Na VŠE však příliš na výběr
nemáte. Zájemcům, kteří právě odmaturovali, jej nabízejí pouze dvě
fakulty z šesti.

Studenti, kteří mají zájem o distanční nebo kombinované programy, na
VŠE příliš na výběr nemají. Nejvíce jim vychází vstříc Fakulta
managementu (FM) v Jindřichově Hradci, která nabízí posluchačům
bakalářských, magisterských i doktorských programů kombinované studium.
To v sobě spojuje prvky prezenčního a dálkového studia. Fakulta má ve
všech typech studijních programů otevřený pouze jediný obor –
Management.

Konkurenční výhoda FM

V kombinované formě studia probíhá výuka formou distanční části,
tedy samostudia a soustředění. To se koná většinou čtyřikrát za
semestr, obvykle v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Všechny podkladové
materiály potřebné ke studiu musí garanti předmětu zveřejňovat
v systému ISIS. Kromě toho mají studenti možnost využívat individuální
konzultace s vyučujícími. „Realizace kombinované formy studia je pro
fakultu příležitostí, jak oslovit ty zájemce o studium, kteří
z jakéhokoliv důvodu nemohou uvažovat o prezenční formě studia,“
říká Václav Přibyl, proděkan pro studium FM.

Skutečnost, že ostatní fakulty VŠE tuto formu v současné době
nenabízí, považuje za konkurenční výhodu FM. „Předpokládám, že se
k tomuto kroku odhodlají, jakmile budou mít pocit, že přínosy převýší
komplikace a náklady spojené s realizací této formy studia,“ doplňuje
Přibyl.

Distanční studium na FPH

S distančním studiem se setkáte pouze na Fakultě podnikohospodářské
(FPH), která již několik let nabízí navazující magisterský obor
Podniková ekonomika a management. Distanční studium, dříve označované
jako dálkové, se vyznačuje větší nezávislostí během roku. Přestože by
tu rozvržení povinností mělo ležet v první řadě na studentovi, na
příkladu VŠE vidíme, jak jsou si kombinované a distanční formy studia
blízké.

Na FPH se posluchači účastní každý semestr několika povinných
soustředění neboli tutorialů, takže musí spoustu úkolů plnit
průběžně. Během svého působení na škole mají povinnost získat stejný
počet kreditů jako jejich kolegové na denním studiu. „Podmínky
úspěšného studia se nijak neliší od podmínek prezenčního studia
oboru,“ stojí na stránkách fakulty.

Denní studium: záruka kvality

Ostatní fakulty kombinované nebo distanční studium v současné době
nenabízejí. „Neumíme zajistit srovnatelné podmínky pro obě formy studia,
nechceme distanční studium jako snadnější alternativu regulérního studia.
Obáváme se, že by to tak dopadlo,“ vysvětluje docent Daniel Šťastný,
proděkan pro pedagogiku Národohospodářské fakulty (NF). „Pro naše
bakalářské i navazující magisterské obory je nejlepší formou výuky
prezenční studium, pokud chceme, aby z našich oborů vycházeli absolventi,
kteří nemají problém s uplatněním v praxi,“ uvádí docentka Marie
Míková, proděkanka pro pedagogiku Fakulty financí a
účetnictví (FFU).

Podle docenta Jakuba Fischera, prorektora pro strategii VŠE, může být
důvodem malého zájmu fakult o distanční a kombinované programy obava
z nižší kvality studia a relativně vysoké počáteční náklady. „Pro
akreditaci těchto forem studia je totiž nezbytné vyvinout speciální
výukové pomůcky,“ říká pro Studentský list. Jeden z bodů Návrhu
dlouhodobého záměru VŠE pro následujících pět let přitom zní:
„Zavést distanční či kombinovanou formu studia i pro profesně
orientované bakalářské obory, případně pro obory navazujícího
magisterského studia.“ Ze čtyř fakult VŠE, které v současné době tuto
možnost nenabízejí, ale podle vyjádření jejich proděkanů minimálně
FFÚ a NF o změnách neuvažují ani do budoucna.

Fakulta mezinárodních vztahů naopak v září získala akreditaci pro
bakalářský studijní obor Manažer obchodu, který se dosud vyučoval jako
program celoživotního vzdělávání. V současnosti mohou jeho posluchači
po třech letech kombinovaného studia získat titul bakalář. Tento obor však
není určen čerstvým maturantům, ale pracovníkům s minimálně pětiletou
praxí, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci.

Mohlo by vás zajímat: