Vicemiss Čerešňáková se stala PR manažerkou Českého červeného kříže

13. 11. 2007 | | Kariéra, Rozhovory

Protože se Studentský list dozvěděl, že se Eva Čerešňáková, studentka VŠE, nedávno stala externí PR manažerkou Českého červeného kříže (ČČK), rozhodl se zjistit o této spolupráci více podrobností.

Protože se Studentský list dozvěděl, že se Eva Čerešňáková, studentka VŠE, nedávno stala externí PR manažerkou Českého červeného kříže (ČČK), rozhodl se zjistit o této spolupráci více podrobností. Rozhovor nám poskytla Miroslava Jirůtková, vedoucí úseku odborných činností ČČK.
Jak vznikl nápad spolupracovat s Evou Čerešňákovou?

Je nasnadě říci, že náhoda tomu chtěla, že jsme v pravou chvíli „byli“ na pravém místě. V případě ČČK to znamená, že jsme měli možnost přečíst si na internetových stránkách článek o Evě, která v něm zmiňuje, že se právě rozhodla stát se bezpříspěvkovou dárkyní krve. Pokusili jsme se na ni získat kontakt. Po několika setkáních se obě strany utvrdily v tom, že vzájemná spolupráce může sloužit dobré věci. První společná akce, kterou jsme uspořádali, byla tisková konference, která probíhala na transfúzní stanici Thomayerovy nemocnice za účasti ředitele Úřadu ČČK Jiřího Procházky, zástupců tisku a dalších. Na této konferenci byla poprvé oficiálně sdělena informace o spolupráci Evy Čerešňákové a ČČK.

Čemu by měla Eva pomoci?

Spolupráci bychom mohli rozdělit do více etap. V té první se chceme soustředit na oblast bezpříspěvkového dárcovství krve (BDK), kde by pomoc Evy spočívala v propagaci BDK a v šíření osvěty především na středních a vysokých školách. Samozřejmě, aby kampaň mohla být realizována opravdu na profesionální úrovni, nestačí mít k dispozici jen odborníky, kterými ČČK disponuje, ale také finanční zdroje, které by se daly na kampaň využít. Proto je dalším cílem spolupráce získávání sponzorů, jejichž prostřednictvím by bylo možné realizovat i takové formy kampaně jako například natočení DVD o bezpříspěvkovém dárcovství krve.

Jak chcete motivovat mladé lidi, aby krev darovali?

Motivovat kohokoliv k čemukoliv je ve většině případů dosti složité, protože vždy záleží na tom daném jedinci, zda bude chtít a zda si bude uvědomovat prospěšnost a důležitost dané věci, v našem konkrétním případě – pomoci druhému. Kromě této skutečnosti je dalším faktem to, že pravidelné dárcovství krve má na zdraví člověka pozitivní vliv – podporuje krvetvorbu a umožňuje díky pravidelným prohlídkám dříve objevit různá onemocnění.

Formy motivace budou různé – od přímého oslovování mladých lidí – kupříkladu přednáškové akce Evy přímo na středních a vysokých školách, přes tvorbu letáků, billboardů, uveřejňování článků o BDK a další způsoby.

Kolik dárců krve ročně by bylo potřeba získat, aby nemocnice netrpěly jejich nedostatkem?
V podstatě je zapotřebí u nás každý rok provést kolem půl milionu odběrů krve. V ČR je dnes registrováno více než 300 tisíc dárců krve, nicméně doporučení (například od Světové zdravotnické organizace) hovoří o pěti procentech z celkového počtu obyvatel dané země. Máme tedy jen dvě třetiny potřebného počtu a prakticky dvě stovky tisíc dárců by bylo vhodné získat.

Jaké podmínky musí splňovat úspěšný dárce?

Krev může darovat osoba ve věku osmnáct až šedesát let s váhou alespoň 60 kilogramů u muže a 55 kilogramů u ženy. Člověk musí být také při darování krve zdráv, nesmí trpět vážnějším chronickým onemocněním, nesmí být HIV pozitivní a nesmí ani patřit do tzv. rizikových skupin. Další podmínku tvoří zákaz kontaktu v posledních šesti měsících s vážnou nakažlivou nemocí (žloutenka, TBC, pohlavní nemoci, malárie). Půl roku před darováním by se daná osoba měla také vyhnout operaci a klíšťatům.V posledním roce také dárce nesmí absolvovat tetování nebo piercing, pokud si tyto služby nechá provést jinde než ve zdravotnickém zařízení. Důležitou informací pak je, že se před darováním krve nesmí za posledních čtrnáct hodin jíst stravu obsahující tuk.

Kolikrát ročně a kolik krve se může darovat?

Plnou krev mohou ročně darovat muži nejvíce pětkrát a ženy čtyřikrát.

Jaké jsou další aktivity ČČK, na které je potřeba upozornit?

Programová činnost ČČK je dosti rozsáhlá, ale rozhodně bych se ráda zmínila o projektech spojených s evropskou kampaní Bezpečnost na silnicích. Projekt je podporován finančně a metodicky Kanceláří Červeného kříže při Evropské unii v Bruselu. Na druhé straně se snaží ČČK svými projekty podpořit i starší populaci, a to v rámci svého projektu Zdravé stárnutí. Dobře si totiž uvědomujeme, že téma stáří je velmi aktuální, byť, na škodu věci, pro mnoho jedinců, nepopulární. Další zdroje financí na tento projekt nám pomůže nashromáždit využití služby DMS (dárcovská SMS). Službu DMS zajišťuje Fórum dárců a v rámci mediální kampaně se ke spolupráci podařilo přemluvit člena souboru Žižkovského divadla Járy Cimrmana pana Petra Bruknera. Rádi bychom touto formou získali finanční prostředky, které by nám spolu s dotací Ministerstva zdravotnictví ČR umožnily i nadále organizovat například rekondiční pobyty pro seniory.

Mohlo by vás zajímat: