Virtuální výuka na VŠE?

1. 4. 2001 | | Nezařazené

Internetová výuka na VŠE je zatím stále ještě pojmem, pod kterým si lze představit jen jeden konkrétní předmět a jednu konkrétní vyučující. Jde o sociologii on-line (PSP_408) a PhDr. Evu Kašparovou. Díky ní a několika dalším nadšencům celý projekt vznikl a úspěšně funguje již několik semestrů.

Internetová výuka na VŠE je zatím stále ještě pojmem, pod kterým si lze představit jen jeden konkrétní předmět a jednu konkrétní vyučující. Jde o sociologii on-line (PSP_408) a PhDr. Evu Kašparovou. Díky ní a několika dalším nadšencům celý projekt vznikl a úspěšně funguje již několik semestrů.

Předmět se nevyučuje v žádné učebně, není pro něj vyhrazena žádná přesná hodina. Studenti, kteří si jej zaregistrují, dostanou na začátku semestru e-mail s internetovou adresou, na které celý kurz funguje (http://science.vse.cz/online/). Tam se také zaregistrují a stránka se tak stává jejich virtuální učebnou.

Výuka je rozdělena do několika etap. V první fázi se každý účastník kurzu představí. Jde především o to, aby se lidé, kteří se celý semestr pravděpodobně neuvidí fyzicky, poznali co nejvíce právě prostřednictvím internetu a také o to, aby vyzdvihli své znalosti a schopnosti, které mohou v rámci kurzu využít. V následující fázi se student přihlašuje k projektu, na kterém by chtěl pracovat. Vznikají tak virtuální týmy, které si právě díky prezentaci jednotlivých členů volí svého vedoucího. Ten nadále řídí práci svého kolektivu a koordinuje vývoj závěrečného produktu – semestrální práce. Podle PhDr. Evy Kašparové je velmi důležité, aby byli studenti co možná nejlépe informováni o svých povinnostech a webové stránky předmětu jsou tomu také patřičně přizpůsobeny. Informace o konkrétních termínech jsou zde velmi přehledně umístěny a jednotlivé úkoly podrobně rozepsány. Student tak přesně ví, co se od něj očekává. Pokud má přesto nějaké nejasnosti, může kontaktovat svou „virtuální vyučující“. Její role v předmětu by ale měla být skutečně jen poradní.

Na veškeré studijní zdroje by měl být student odkazován zase na webu. Studenti mají mimo jiné možnost využívat semestrálních prací svých předchůdců, které tak nekončí v zaprášené krabici na skříni vyučujících. Noví studenti z nich dále čerpají, takže i kvalita prací se neustále zvyšuje. V závěru studenti umisťují svou týmovou semestrální práci na webové stránky předmětu. Vedoucí týmu rozdělí mezi tvůrce projektu body podle jejich aktivity a pokud je jejich práce v pořádku, jejím aktivním tvůrcům je udělen zápočet.

Výhody této formy interaktivní výuky jsou jednoznačné. Student, který se jí účastní, si během kurzu perfektně osvojí práci ve virtuálním prostředí. Důležité je naučit se práci v týmu, určit povinnosti jeho členů. S tím je spojena jistota splnění zadaných úkolů ostatními kolegy. Podvodů při anonymní práci přes síť se Kašparová neobává: „Při předmětech tohoto typu jde o kontinuální práci. Student, který by v jedné jeho fázi využil pomoci někoho jiného, se dále „nechytá“, protože následující fáze již automaticky vyžaduje znalosti z fáze předchozí.“ Paradoxní je i fakt, že se studenti ve virtuálním prostředí poznají možná mnohem lépe, než v anonymních posluchárnách školy, jelikož pro jejich práce je dokonalá znalost „spolužáků“ velmi důležitá. V závěru semestru při udělování zápočtů, což je zároveň jediná část kurzu, kdy se studenti fyzicky potkávají, se tak tato „síťová“ spojení často mění ve skutečná přátelství.

Co se týče jiných předmětů podobného charakteru, vše je zatím ve fázi příprav. Podle prorektorky pro pedagogiku, doc. Zadražilové, se jedná o projekt, jehož cílem je vytvořit zatím několik předmětů vyučovaných ve virtuálním prostředí. V současné etapě probíhá školení autorů předmětů, během něhož se mají seznámit s metodikou takové výuky a možnostmi, které nabízejí určité softwarové produkty, které se k výuce mohou použít. Nejasný je zatím způsob financování takového projektu a rámec jeho využití. Pravděpodobně by šlo především o distanční studium. Na zahraničních univerzitách se touto formou dá získat např. i titul MBA. Podle Kašparové jsou ale možnosti využití on-line výuky téměř neomezené.

Mohlo by vás zajímat: