Volby děkana Národohospodářské fakulty se zúčastní jeden kandidát

4. 3. 2014 | | Zprávy ze školy

O vedení Národohospodářské fakulty se uchází jediný člověk,
současný děkan Miroslav Ševčík. Samotná volba proběhne v úterý
11. března.

O děkanovi, který bude stát v čele fakulty do roku 2018, rozhodne
Akademický senát NF VŠE na svém zasedání, které se koná od
1.30 v zasedací místnosti NB350.

Že se nikdo další volby nezúčastní, sdělil Ševčík iListu. Přímo
na stránce Národohospodářské fakulty stojí, že předsednictvo ke
3. březnu (což byl také nejzazší termín) obdrželo jediný návrh
kandidáta.

Zájemci o funkci děkana se na fakultě nemohli hlásit sami, ale museli
být někým navrženi. „Návrh kandidáta na děkana NF VŠE může podat
každý člen akademické obce NF VŠE. Návrh je třeba podat písemně.
Navrhovatel musí v návrhu uvést svoje jméno, příjmení a adresu trvalého
bydliště, jinak se k návrhu nepřihlíží,“ stálo v únorové
výzvě
AS NF. Součástí návrhu muselo být rovněž prohlášení
kandidáta, že se svou účastí ve volbě souhlasí. Přímo Ševčíka navrhl
současný proděkan pro studium na NF Vojtěch Krebs.

Ševčík již dříve deklaroval, že si přeje ve vedení fakulty
pokračovat. „V současné době dávám určitě přednost práci pro
fakultu,“ řekl v rozhovoru pro prosincový iList. Zároveň tak odůvodnil,
proč se nezúčastnil ani jedné ze tří voleb rektora VŠE.

Pro první funkční období byl zvolen na podzim 2010. „Máme aspiraci
patřit mezi nejlepší fakulty na VŠE (…) O žádné separaci nemůže být
ani zmínka, ale chceme být odlišováni od ostatních fakult,“ uvedl
v rozhovoru pro iList v listopadu 2010. Za hlavní body svého programu tehdy
označil „kontinuitu, konsensus a kvalitu“. V posledním roce se jeho
jméno objevovalo v médiích zvláště v souvislosti s protesty některých
vyučujících z katedry institucionální ekonomie. O těch se více můžete
dozvědět
zde
, rozhovor s děkanem pak na
této stránce
.

Mohlo by vás zajímat: