AS VŠE: Studentší senátoři o kampani, plánech v senátu a volební účasti

31. 5. 2018 | | Rozhovory, Zprávy ze školy Akademický senát

Volby do Akademického Senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) proběhly před více než měsícem. Oslovili jsme zvolené senátory z řad studentů i zaměstnanců, aby nám popsali plány, které pro své funkční období mají. Ptali jsme se také na to, co říkají na proběhlou kampaň v den voleb a malý zájem ze strany studentů. Těch k volebním urnám dorazilo necelých šest procent.

Z jednatřiceti senátorů se jich pro iList vyjádřilo sedmnáct – osm z řad studentů a devět ze zvolených zástupců vyučujících. V první části jsme pro vás připravili odpovědi studentských senátorů.

Lukáš Hulínský, Fakulta financí a účetnictví

Jak hodnotíš práci akademického senátu v minulém období?

Celkově podle mého názoru AS plnil svoji funkci a řešil, co bylo třeba. Zaznamenal jsem ale jen minimum iniciativy nad rámec. Co mi ale hodně vadilo, byl fakt, že AS byl od začátku do značné míry ve stavu studenti versus akademici a často tam tak panovala nepřátelská atmosféra. Věřím, že s novým volebním obdobím se nám podaří toto zbourat a začít nanovo v nové sestavě studentů.

Jaký je tvůj názor na kampaň některých kandidátů probíhající ještě v den voleb?

Zaznamenal jsem ji pouze na Národohospodářské fakultě (NF), kde si stávající senátoři postavili stolek kousek od volební místnosti a měli najaté dobrovolníky. Nevím, zda byli placeni. Vyhledávali učebny, kde končili hodinu studenti NF a tam lobovali. Na jednu stranu chápu, že je potřeba rozšířit povědomí o volbách, a tedy nějaké takové úsilí vynaložit. S tím se má ale začít výrazně dřív a ne jednostranně v den voleb skrze vlezlou kampaň, kdy se studenti často poprvé dozvídají, že nějaké volby jsou a souběžně s tím jen o části kandidátů. Navíc stolek v blízkosti volební místnosti, který je na hraně s pravidly volební kampaně mi nepřijde morálně v pořádku, ale na druhou stranu předpokládám, že tuto možnost mohli využít všichni kandidáti. Celkově to je ale jedno, kampaň neuspěla a obhajující studentští senátoři NF prohráli více než znatelně. Z doslechu od přátel právě díky té kampani, kterou hodnotili jako přespříliš vlezlou až otravnou.

Martin Husák, Fakulta financí a účetnictví

V senátu jsi už v minulém období pobyl osm měsíců. Jak hodnotíš letošní kampaň Některých kandidátů probíhající ještě v den voleb?

Myslím si, že většina kandidátů, především těch studentských, se snažila o získání co největšího počtu hlasů a jelikož je pro studenty akademický senát víceméně nezajímavou obcí, a ne každý si den voleb zapamatoval, myslím si, že je taková kampaň na místě. Nevšiml jsem si, že by kampaň probíhala jakkoli v rozporu s volebním řádem.

Jana Stehlíková, Fakulta mezinárodních vztahů

Na co se chceš během funkčního období nejvíce zaměřit?

Do AS VŠE jsem kandidovala se třemi body volebního programu – propojování výuky s praxí, posílení internacionalizace a portfolia zahraničních příležitostí a otevřený dialog se studenty. Rovněž bych se jako doktorandka ráda zaměřila na zlepšení studijních i pracovních podmínek svých kolegyň a kolegů, jelikož PhD studenti často stojí stranou pozornosti. Samozřejmě tuto agendu nepovažuji za vyčerpávající, neboť 3 roky je poměrně dlouhé období, v rámci kterého se vynoří řada úkolů, se kterými se AS VŠE bude muset potýkat.

Co si myslíš o malé volební účasti studentů v den voleb?

Malá volební účast je dle mého názoru špatnou informovaností studentů – a to ať už o konání voleb, tak samotné úloze AS VŠE. Historicky je větší zájem o volby do fakultních senátů, kde mají studenti buď větší představu o náplni činnosti, nebo možná cítí vyšší míru sounáležitosti se svojí „domovskou“ fakultou než univerzitou jako celkem.

Matěj Pokorný, Fakulta podnikohospodářská

Jaký je tvůj názor na kampaň některých kandidátů probíhající ještě v den voleb?

Já jsem především rád za názor studentů, kteří dali jasně najevo, že tudy cesta nevede. Pokud by kampaň probíhala jen v areálu VŠE, dá se to pochopit. Ale kampaň přímo u volební místnosti je hodně přes čáru. V takovém případě se domnívám, že měl zasáhnout předseda nebo členové volební komise dané fakulty. Kladně ale hodnotím to, že u ostatních kandidátů se kampaň obešla bez problémů.

Co si myslíš o nízké volební účasti studentů?

Domnívám se, že nízká volební účast je jednak kvůli stále nízkému povědomí o AS, jednak kvůli tomu, že studenti nevnímají jeho důležitost nebo přínos. Obojí bychom rádi změnili. Digitalizace voleb, přínosnější práce a lepší komunikace se studenty – to jsou podle mě tři obyčejné věci, které tu chybí.

Davide Vitale, Fakulta podnikohospodářská

Jaký je tvůj názor na kampaň některých kandidátů probíhající ještě v den voleb?

Kampaň v den voleb jako taková je zcela v pořádku v rámci etického kodexu. V případě, že otázkou narážíte na nestandardní postup kandidátů NF oslovující nic netušící studenty přímo před vstupem do volební místnosti, to už v pořádku není, neboť je tím značně ovlivněna nezávislost voleb.

A co si myslíš o nízké volební účasti studentů?

Nízká volební účast studentů dle mého soudu souvisí s nedostatečnou loajalitou, hrdostí na vlastní fakultu, školu a tím pramenícím nezájmem o veškeré dění. Nízká informovanost o činnosti AS a vyhlášených volbách tomu bohužel také nepomohou. Každopádně to vypadá, že situace se lehce zlepšuje a i například možná diskuze o změně volebního systému a případná digitalizace voleb, by měli napomoci ke zvýšení volební účasti.

Štěpán Staněk, Fakulta informatiky a statistiky

Na co se chceš během funkčního období nejvíce zaměřit?

Na prvním místě bych se chtěl zaměřit na program, se kterým jsme společně s Adamem Dolejšem šli do voleb. Prvním bodem bylo, že chceme dát  studentům větší možnost vyjádřit se k předmětům, jejich struktuře a obsahu. Také bychom rádi rozjeli projekt “Studenti studentům”, v rámci kterého by si studenti vzájemně nabízeli doučování. V neposlední řadě potom budeme dbát na to, aby byli studenti VŠE slyšet. Je tu spousta maličkostí, které se dají zlepšit, ať už jde o počet mikrovlnek nebo třeba o způsob informování studentů o evakuaci.

Co si myslíš o malé volební účasti ze strany studentů?

Nízká byla jak volební účast, tak i počet kandidátů na některých fakultách. To je samozřejmě špatně a svou roli na tom podle mě hraje z části to, že někteří studenti vůbec nemají povědomí o činnosti a důležitosti AS. Akademický senát by se měl více prezentovat na sociálních sítích a dávat o své činnosti vědět. Další variantou, jak zvednout volební účast potom můžou být elektronické volby.

Vojtěch Prchal, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Na co se chceš během svého funkčního období nejvíce zaměřit?

Nenastavil jsem si konkrétní cíl. Za úspěch budu považovat, když si senátoři navzájem sednou, zavládne přátelská atmosféra a jednání budou probíhat konstruktivně. Potěšilo by mě, kdybychom ukázali ostatním studentům smysl Akademického senátu a moc by se mi líbilo, kdybychom jako studentští senátoři společně vytvořili nějaký zajímavý projekt, třeba i ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Studentskou komorou Rady vysokých škol. To je ale zatím jen v mojí hlavě.

Senátorem jsi byl i v minulém období. Myslíš si, že senát pracuje efektivně?

Bezpochyby máme rezervy. Když se podívám zpětně na délku a náročnost některých jednání, asi bych v historii těžko hledal podobný senát, který by se tomuto vyrovnal –  to je ale otázka spíš pro zkušenější senátory, aby porovnali. Je pro mě složité tvrdit, zda tyto 3 roky byly efektivní či nikoliv – přeci jen nám pod rukami prošlo obrovské množství dokumentů a nakonec všechny senátem prošly. Na první pokus jsme také znovuzvolili paní rektorku, což byl další vztyčný bod našeho období, takže si troufnu říct, že všechna důležitá hlasování proběhla. To, že to mohlo být rychleji, je samozřejmě věc druhá.

Petr Šimáček, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Na co se chceš během svého funkčního období nejvíce zaměřit?

Během svého funkční období se pokusím ze všech sil hájit zájmy fakulty a přispívat k jejímu většímu věhlasu. Pokud bych byl ve své misi úspěšný, mohlo by dojít k navýšení počtu uchazečů o studium a i následnému zvýšení povědomí o Jindřichohradecké fakultě managementu.

Co si myslíš o malé volební účasti?

Nízkou volební účast je možné si vysvětlovat mnoha způsoby. Je například dosti pochopitelná u kombinované formy studia, jelikož málokterý student uvedené formy studia jede na fakultu jenom kvůli volbám. Někteří studenti prezenčního studia mají zase například rozvrhy zvolené tak, že by kvůli volbám museli odložit odjezd domů. Bohužel musím konstatovat, že volby jsou i pro některé studenty naprostou zbytečností, o kterou se nezajímají a možná ani nezaznamenali, že nějaké proběhly. Na druhou stranu jsem rád, že i dost členů akademické obce k volbám přišlo podpořit své kandidáty a projevit tak svůj názor. Těmto lidem bych chtěl za jejich účast moc poděkovat.

Mohlo by vás zajímat: