Volby do senátu dlouhodobě provází nezájem

12. 11. 2008 | | Zprávy ze školy

Doplňovací volby do akademického senátu VŠE za Fakultu mezinárodních vztahů provázela velmi nízká účast voličů, volby jsou přesto platné a akademický senát VŠE má nového člena z řad studentů.

Doplňovací volby do akademického senátu VŠE za Fakultu mezinárodních vztahů provázela velmi nízká účast voličů, volby jsou přesto platné a akademický senát VŠE má nového člena z řad studentů.

Koncem září proběhly doplňovací volby do studentské kurie akademického senátu VŠE za Fakultu mezinárodních vztahů (AS FMV). Vítězem se stal student třetího ročníku z oboru Mezinárodní studia – diplomacie David Gabriel. Poraženým zůstal jeho jediný protikandidát, student druhého ročníku oboru Mezinárodní obchod, Matúš Strážnický. Volební účast byla velmi nízká, vítěznému kandidátovi stačilo z celkového počtu hlasů ke zvolení pouhých 24 z celkem 38 hlasovacích lístků. Matúš Strážnický získal třináct hlasů, jeden hlasovací lístek byl prohlášen za neplatný. Při porovnání počtu odevzdaných hlasů s celkovým počtem oprávněných voličů, kterými jsou všichni studenti Fakulty mezinárodních vztahů, vychází volební účast hluboko pod jedním procentem.

Příklady voleb, které proběhly:

Fakulta podnikohospodářská, kurie studentů (volby proběhly 22. října 2008 od devíti do patnácti hodin ve vestibulu Rajské budovy), ze 4569 studentů hlasovalo 91, zvoleni byli Jakub Šanda s 52 hlasy a Michal Bobek se 39 hlasy.

Národohospodářská fakulta, kurie akademických pracovníků (volby proběhly ve středu 29. října 2008 od 9.00 do 15.00 hodin a ve čtvrtek 30. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin v místnosti NB 304), jedinou kandidátkou byla Zdenka Vostrovská, výsledek voleb nebyl do uzávěrky znám.

Mohlo by vás zajímat: