Volby na FPH se opakovat nebudou

5. 5. 2009 | | Nezařazené

Při zasedání Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské (AS FPH)
se řešila stížnost na regulérnost voleb. Senát došel k závěru, že
volební komise pochybila, přesto výsledky nebyly ovlivněny.

Volební komise pochybila tím, že poskytla voliči dva hlasovací lístky.
Byl však prověřen dopad na počet získaných hlasů, z něhož vyplynulo,
že pochybení nemělo vliv na výsledky voleb, není tedy důvod pro jejich
opakování. AS má k dispozici čestné prohlášení voliče, který volil
dvakrát. Tak zní závěr AS FPH týkající se stížnosti
k výsledkům voleb.

Vlnu pochyb odstartovala stížnost, podaná neúspěšným kandidátem
Jakubem Šandou. Jejím předmětem bylo zdvojené hlasování studenta Tomáše
Mudry, který obdržel dva hlasovací lístky, což bylo důsledkem toho, že je
studentem dvou oborů zároveň a držitelem dvou ISIC karet. Dotčený se
hájí tím, že se volební komise ptal na tento problém a bylo mu řečeno,
že je to v pořádku, volil tedy dvakrát. Šandovi se o tom prý zmínil
při náhodném setkání v den voleb a ten se až večer dopátral, že toto
jednání je neregulérní. „Ihned jsem volal členům volební komise, nikdo
však nebral telefon. Nevěděl jsem ani, kde jsou, tudíž jsem je nemohl
upozornit na pochybení,“ vysvětluje Šanda. Předseda volební komise Martin
Morovics nedostupnost členů zdůvodňuje tím, že byli zaneprázdněni
sčítáním hlasů. Sám doplňuje: „Kdybych se o celé věci dozvěděl
dříve, volby bych zastavil a situaci řešil jinak.“ Vyústěním zmatků
byla ona stížnost, podaná Jakubem Šandou, ve které kromě upozornění na
tento omyl také vyjádřil pochybnosti ohledně vedení kampaně uskupení
vystupující pod názvem Cesta k lepšímu, vedená Miroslavem Křížkem. Ten
naopak vyslovil domněnku, že Mudra volil právě Šandu a jejich cílem bylo
zmanipulovat volby.

Dne 15. dubna se uskutečnilo mimořádné zasedání AS FPH, na jehož
programu bylo právě projednání stížnosti. Jednání se zúčastnili
senátoři včetně Jakuba Šandy, člen volební komise a protikandidáti
Michal Bobek a Ondřej Kašpárek. Senát uznal pochybení a bylo s největší
pravděpodobností odhlasováno opakování voleb. Poté na veřejnost pronikly
informace o termínu konání nových voleb, přestože zápis ze zasedání
nebyl publikován.

Vzhledem k tomu, že jméno Tomáše Mudry bylo uveřejněno na stránkách
FPH, měl být vystaven tlaku ze strany médií a Miroslava Křížka. Podle
vyjádření obou zmíněných se náhodně potkali na chodbě, dále se však
jejich výpovědi rozcházejí. Mudra tvrdí, že mu Křížek vyčetl, že se
plete do jeho zájmů a ptal se ho, koho volil. To však Mudra odmítl sdělit.
Křížek kontruje: „Potkal jsem ho na chodbě. Nedokázal říct ani slovo,
ale nakonec potvrdil, že volil Šandu.“

Dva dny po zasedání napsal Mudra senátu e-mail, ve kterém uvedl, jak
volil. Do té doby o tom nikdo oficiálně nevěděl. Stížnost však stažena
nebyla, Jakub Šanda na to reagoval: „Tehdy jsem poukázal na další možnost
řešení celé situace – učinit ze známých faktů jiný závěr, který
byl také nakonec odsouhlasen. To mi přišlo lepší než celou stížnost
stáhnout, když už byla projednána, a legitimizovat pochybení volební
komise.“

Pokračováním bylo uzavřené zasedání AS FPH dne 29. dubna, jehož se
zúčastnil Šanda i Mudra. Ten poskytl senátu čestné prohlášení o tom,
jak volil. Z konečného rozhodnutí vyplývá stanovisko, uvedené výše,
tedy že volby do AS FPH se opakovat nebudou.

Celá aféra přiměla AS FPH k přijetí plánu, jehož cílem je
harmonizovat volební řád „malých“ senátů s volebním řádem
Akademického senátu VŠE a zajistit preventivní opatření pro předcházení
podobným situacím. Ke kolizi volebních řádů totiž dochází v bodu
týkající se volební kampaně, kdy AS VŠE kampaň v den voleb zakazuje, na
rozdíl od AS FPH.

Mohlo by vás zajímat: