VŠE vyjádřila svou podporu Ukrajině, FM je připravená umožnit studentům přerušení studia i jim poskytnout finanční pomoc

24. 2. 2022 | | Zprávy ze školy Ukrajina, ukrajinská vlajka

Vysoká škola ekonomická (VŠE) dnes vydala prohlášení, které se týká aktuálního dění na Ukrajině. V něm odsuzuje vojenskou agresi vůči této zemi, která je podle školy v rozporu s mezinárodním právem a také hodnotami, které škola vyznává.

Mezi ty patří úzká spolupráce se zahraničními univerzitami, podpora výjezdů studentů i akademických pracovníků do zahraničí, které podporují přátelské vztahy mezi národy navzájem. Tento násilný zásah však takové vztahy poškozuje a bude mít také ekonomické následky. Škola dále uvedla, že její vedení i fakulty budou usilovat o zmírnění dopadů na studenty.

Vyjádření přesdílely na svých stránkách také fakulty. Fakulta managementu (FM) v Jindřichově Hradci uvedla prohlášení také v ukrajinštině. Na této fakultě podle jejich vyjádření aktuálně studuje 38 studentů z Ukrajiny a FM je připravena jim v případě nouze poskytnout veškerou podporu.

Ačkoliv se jedná o události čerstvé a bezprecedentní, děkan FM Vladislav Bína již nabídl konkrétní kroky, které je fakulta připravena podniknout, záležet bude na situaci konkrétních jednotlivců. „Budou-li to potřebovat, umožníme jim např. přerušení studia, případně i ve spolupráci s vyučujícími využijeme dalších možností, jak v průběhu studia řešit případné komplikace. Zároveň jsme připraveni pomoci i finančně, a to využitím možností Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze a institutu mimořádných stipendií. Jsme připraveni pomoci konkrétním ukrajinským studentům a na základě jejich žádosti adresované studijnímu oddělení jim udělit případně i opakovaně stipendium k překlenutí případné nouzové situace, “ řekl děkan šesté fakulty.

K vyjádření samotné školy se přidali například také studentští senátoři, kteří zároveň vybízí vedení školy k nabídnutí veškeré možné pomoci a prosí, aby se všichni vyvarovali jakýchkoliv útoků a projevů nenávisti vůči ruským studentům.

My, členové redakce iListu, se také připojujeme k odsouzení agrese Ruska vůči Ukrajině a rádi bychom v této těžké době vyjádřili naši podporu všem ukrajinským studentům a pedagogům nejen na Vysoké škole ekonomické.

Další vyjádření vedení školy i fakult k tomu, jaké další kroky chtějí podniknout, zjišťujeme.

Foto: Unsplash.com

Mohlo by vás zajímat: