VŠE má za sebou již druhý ročník konference PragueMUN

23. 2. 2013 | | Nezařazené

Reportáž – Stejně jako loni se studentská organizace
Model United Nations Prague rozhodla uspořádat mezinárodní konferenci pro
studenty z jiných zahraničních „modelů“. Letos se zúčastnilo
137 delegátů a 11 „chairů“.

Úkolem organizačního týmu bylo nejprve vyzvednutí všech účastníků
na letišti či na nádraží a jejich přesun do hotelu. Během soboty a
neděle nás čekala příjemná povinnost provést zájemce po Praze.

V pondělí 11. února dopoledne se konalo slavnostní zahájení
konference, kterého se účastnili i zástupci z ministerstva zahraničních
věcí, české United Nations Association a českého informačního centra
OSN. Poté se všichni účastnici rozdělili do pěti výborů s předem
danými tématy k projednávání a debaty mohly začít.

Rada bezpečnosti měla za úkol vyřešit neklidnou situaci v Sýrii,
ekonomický a sociální výbor projednával ekonomický rozvoj v okupovaných
palestinských území a výbor pro lidská práva se zabýval právy obyvatel
zemí po tzv. „arabském jaru“. Mezi výbory byly i dva méně obvyklé a
to historická rada bezpečnosti, která se zabývala okolnosti vpádu
varšavských vojsk na území ČSR v roce 1968, a panel řešící problémy
s drogami a zločinem na mezinárodní úrovni.

Samotné jednání a debaty probíhají podle striktních pravidel, která se
používají i při jednáních skutečné OSN. Jednotlivci zastupující
určitý stát a stanoviska se musí během formální debaty zařadit na list
tzv. „speakerů“ a až poté mají prostor pro svůj projev. Delegáti mohou
vznést požadavky na moderovanou nebo nemoderovanou diskusi. Tyto diskuse vedou
k detailnějšímu projednání problému a nakonec i k vytvoření návrhu
resoluce. Návrh se po odhlasování stane závaznou resolucí.

Vysoká účast a velmi pozitivní feedback od účastníků dodaly vedení
klubu chuť pořádat další konference a založit na Vysoké škole
ekonomické jejich tradici.

Autorka je členkou organizace Model United Nations Prague

Foto: MUN Prague

Mohlo by vás zajímat: