VŠE představila svůj nový anglický název

1. 10. 2020 | | Zprávy ze školy jiné logo

Dnešním dnem dochází ke změně oficiálního názvu školy v angličtině. Z původního jména University of Economics, Prague přechází ekonomka na Prague University of Economics and Business, který by měl pomoci mezinárodnímu obrazu školy a upřesnění jejího zaměření.

O změně anglického názvu školy debatovalo vedení školy již dříve, první diskuze proběhla na únorovém zasedání Akademického senátu (AS). Na schůzi AS v květnu byl návrh schválen a s ním i grafická podoba loga. O těchto změnách informovala rektorka ve vyjádření, které si můžete přečíst zde. Název v češtině zůstává stejný.

Hlavním důvodem změny je propojení Vysoké školy ekonomické (VŠE) se zahraničím. Spolupráce VŠE se zahraničními partnery je významná – ročně vysílá studenty na zahraniční pobyty do více než 250 partnerských univerzit po celém světě, zároveň je univerzita cílem i mnoha přijíždějících studentů. Od roku 2016 usiluje VŠE o získání akreditace „Business Accreditation“ v rámci mezinárodní organizace The Association to Advance Collegiate Schools of Business. Změnou názvu se škola v tomto procesu posune zase o kus dál a z dlouhodobého hlediska to může znamenat zlepšení povědomí o univerzitě ve světě, ale například i zkvalitnění výuky.

Dalším důvodem je charakteristika současného zaměření univerzity a tedy i výstupních dovedností absolventů. Podle rektorky Hany Machkové je v současné době většina studijních programů zaměřena na byznys. Pojem Economics v původním názvu zahraniční studenty od studia na business school spíše odrazoval, v zahraničí je obor Economics chápan spíše jako čistě teoretický, se zaměřením především na makroekonomii, mikroekonomii, statistiku a ekonometrii. Rektorka dodává, že nový anglický název je inspirován jednou z nejlepších ekonomických univerzit – vídeňskou Wirtschaftsuniversität Wien. Ta používá pro komunikaci se zahraničím právě podobnou podobu Vienna University of Economics and Business.

Nový anglický název byl zaregistrován na Ministerstvu školství, tělovýchovy a mládeže a je oficiálně součástí statutu VŠE. V průběhu zimního semestru bude tato změna provedena na webových stránkách, portálech a dalších komunikačních platformách. Informování zahraničních partnerů zajišťuje Oddělení zahraničních styků.

Mohlo by vás zajímat: