Studenti VŠE se opět zapojí do celorepublikové stávky

15. 5. 2019 | | Studentský život, Zprávy ze školy Vyjdi Ven

Již zítra, ve čtvrtek 16. května, se po roce zopakuje celorepubliková stávka studentů s názvem „VyjdiVen“, do které se zapojí také někteří studenti a zaměstnanci VŠE. Organizátoři vyzývají všechny studenty středních a vysokých školy v České republice (ČR), aby na pravé poledne vyšli protestně před své školy a vyjádřili nesouhlas s přístupem nejvyšších politických činitelů k ústavním zvyklostem a justici. Požadavky organizátorů se tentokrát rozšířili o rezignaci nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové a opětovné vyslovení nedůvěry současné vládě, která prošla výraznými personálními změnami.

Před rokem, 15. března 2018, zorganizovala skupina studentů Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU) v čele s Lubošem Louženským demonstrační akci s názvem Vyjdi ven jako vyjádření nesouhlasu s tím, že premiérem je trestně stíhaná osoba, a jeho vláda, které sněmovna nevyslovila podporu, vykonává zásadní rozhodnutí. Demonstraci tehdy podpořili také mnozí rektoři, prorektoři a děkani vysokých škol napříč celou republikou. K demonstraci se tehdy připojila také Vysoká škola ekonomická (VŠE). Cílem demonstrace bylo podepsat výzvu, kterou organizátoři následně předložili senátorům.

Od té doby probíhá vyšetřování kauzy současného premiéra Andreje Babiše „Čapí hnízdo“. Ačkoli i přes to jeho vláda získala před necelým rokem důvěru Poslanecké sněmovny, od té doby bylo vyměněno již 6 ministrů, což je nejvyšší počet v historii samostatné ČR. Organizátoři proto v jednom z požadavků vyzývají současnou vládu, aby opět požádala sněmovnu o vyslovení nedůvěry, jelikož obměny byly natolik výrazné, že se dle organizátorů jedná de facto o novou vládu.

Dalším požadavkem, který přibyl, je rezignace nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Jak uvádí Lidové noviny, nová ministryně přemýšlí nad zúžením soustavy státních zastupitelstev ze čtyř stupňů na tři. Organizátoři se po jejím jmenování obávají ohrožení nezávislosti české justice. Nechybí ani požadavek, aby prezident ČR jednal státotvorně, v zájmu své země a v zájmu jejich občanů a aby Senát stále důrazně vystupoval na obranu ústavy, demokracie i nezávislé justice.

Na VŠE se bude opět demonstrovat

Jak organizátoři uvádějí ve své výzvě, v současné situaci, kdy dle jejich slov již reálně dochází k ohrožení demokratického státu, je nutné důrazně vystoupit na ochranu ústavy, morálních hodnot a na obranu nezávislé justice. Požadují, aby státní orgány respektovaly ústavu a ústavní soud a nejednaly pouze v zájmu svém, či vybraných jedinců, ale v zájmu celé veřejnosti. Dodávají, že respektují výsledek demokratických voleb. K stávce samozřejmě nevyzývají pouze studenty, ale všechny, kterým dle jejich slov není lhostejný osud krajiny. Na facebookové události již vyjádřilo svůj zájem o akci více než tři a půl tisíc lidí.

Dle Lukáše Hulínského, jednoho ze skupiny organizátorů demonstrace na VŠE, mají studenti v ČR historicky významnou úlohu. Proto se společně s Matějem Pokorným a řadou dalších studentů napříč fakultami rozhodli připojit k celorepublikové stávce. „Stávku rozhodně nepojímáme jako součást politického boje, ale jako pokojného vyjádření nesouhlasu k celospolečenskému dění a tendencím k poškozování některých demokratických a morálních hodnot jako je nezávislost justice či překrucování ústavy ze strany čelních představitelů státu,“ dodává Hulínský. Kromě organizátorů oficiálně podpořilo demonstraci několik studentských spolků a studentští senátoři z Fakulty podnikohospodářské.

Mohlo by vás zajímat: