VŠE zvyšuje finanční gramotnost

20. 3. 2009 | | Zprávy ze školy

Na konci roku 2008 se Fakulta podnikohospodářská (FPH) zařadila mezi
partnery Poradny při finanční tísni, která bezplatně poskytuje pomoc
fyzickým a právnickým osobám s finančními problémy. Postavila se tak po
bok největším bankovním subjektům v České republice.

Zahájení spolupráce s Poradnou při finanční tísni se zdá být
výhodné pro obě zúčastněné strany, zejména v době nastupující
hospodářské nestability, kdy se podíl neplatičů a zadluženosti bude
pravděpodobně zvyšovat.

Výchozím bodem pro navázání partnerství byl na straně FPH nedávno
akreditovaný předmět Osobní a rodinné finance, jehož cílem je seznámit
studenty s možnostmi, jak nakládat s dočasně volným kapitálem, kterým
disponují.

Jakými formami bude spolupráce probíhat, upřesňuje profesorka Eva
Kislingerová, vedoucí katedry podnikové ekonomiky: „Jde především
o obohacení výuky předmětu Osobní a rodinné finance o praktické
poznatky a především i první výsledky uplatňování Insolvenčního
zákona.“

Dále budou mít studenti příležitost využívat Poradnu při finanční
tísni ke zpracování seminárních, bakalářských nebo jiných prací a za
tímto účelem bude možné absolvovat krátké stáže. Poradna pak tyto
práce může aplikovat v praxi.

Spoření jako prevence Ředitel Poradny David Šmejkal uvádí
další příklady spolupráce: „Pracovníci poradny byli proškoleni
o záludnostech různých psychologických pohnutek a motivů doktorem Petrem
Berouškem z katedry personalistiky, proběhlo setkání o spolupráci na
výzkumných grantech a související informační výměně.“ Na FPH byl již
v minulém roce připraven grantový projekt, mezi jehož cíle patří
zmapování situace v České republice podle krajů, sociálních skupin a
podobně. „Jeho poznatky by pak mohly být využívány nejen pro přípravu
preventivních opatření, ale také případně pro orgány místní
samosprávy, které jsou často do řešení tíživé finanční situace
občanů zapojovány,“ doplňuje Kislingerová.

Poradna při finanční tísni byla založena na konci roku 2007 s cílem
rozšířit povědomí spotřebitelů v oblasti poskytování úvěrů a
půjček, působí tedy preventivně, aby zamezila případům předlužení.
Těm, kteří se již ocitli v tíživé finanční situaci nebo jim taková
hrozí, pomáhá poradna bezplatnými radami a konzultacemi. Podle názoru
Kislingerové se tak Fakultě podnikohospodářské podařilo zapojit se do
masivního procesu zvyšování finanční gramotnosti. „Věřím, že
i další připravovaný předmět, který bude určen pro magisterský stupeň
studia, se setká s podobným zájmem. Klíčový posun v řešeném obsahu
spatřuji v důrazu na nutnost spořit,“ dodává Kislingerová.

Mohlo by vás zajímat: