Vycestovat na výměnný pobyt do zahraničí je jednodušší na bakaláři

12. 4. 2017 | | Zprávy ze školy Erasmus

Jak dopadlo přijímací řízení na semestrální pobyty v zahraničí na příští akademický rok? Přehled úspěšností jednotlivých fakult a studentů jsme pro vás připravili v následující grafice. Analýza materiálů Oddělení zahraničních styků (OZS) ukázala, že je mnohem jednodušší vycestovat na bakalářském stupni. Vedle toho jsou velmi úspěšní ti studenti, kteří se hlásí na studium v italském jazyce. Příští rok vyjedou všichni.

Bakalářské studium

Nejúspěšnější při přijímacím řízení byli letos studenti z Fakulty financí a účetnictví. Ze 49 přihlášených jich do zahraničí vyjede 45. O studium na partnerských univerzitách ekonomky mají tradičně nejvyšší zájem studenti Fakulty mezinárodních vztahů (FMV). Počet podaných přihlášek byl v porovnání s jinými fakultami letos až dvojnásobný.

Nejméně studentů se naopak hlásí z Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Z devíti přihlášených vycestují jen čtyři. OZS v letošním roce zaregistrovalo celkem 271 přihlášek, možnost vyjet má 224 studentů. Celková úspěšnost tak činí 83 procent.

Magisterské studium

Největší zájem o magisterské pobyty mají stejně jako na bakalářském stupni studenti Fakulty mezinárodních vztahů. Letos se jich přihlásilo 254. O pět desítek méně jich chce vyjet z Fakulty podnikohospodářské. Nejméně studentů vyhledává zahraniční zkušenost z Fakulty managementu, která má zároveň nejnižší procentuální úspěšnost mezi fakultami. Nejvyšší šanci vyjet mají naopak posluchači z Fakulty informatiky a statistiky a z Národohospodářské fakulty.

Úspěch závisí i na výběru jazyka. Například všichni přihlášení, kteří chtějí v příštím akademickém roce studovat v italštině, uspěli. Oproti tomu na studium v ruštině vyjede pouze třetina přihlášených.

OZS letos přijalo 739 přihlášek, studentů vyjede přes šedesát procent, celkem tedy 464.

Legenda: IB = studijní program International Business

Zdroj dat v tabulkách: OZS

Mohlo by vás zajímat: