Vydejte se diskutovat s odborníky na ekonomickou konferenci

19. 4. 2010 | | Kariéra

Odborné znalosti nemusíte získat pouze ve škole. Jakým směrem se
ubírá světová ekonomika a co trápí české finance, se dozvíte i na
přednáškách politiků nebo odborníků z praxe. Možností, jak se
s těmito lidmi setkat mimo akademickou půdu, existuje celá řada.

Mezi nejznámější odborné konference patří Žofínské fórum nebo
Finanční fórum Zlaté koruny. Kromě podnikatelů a novinářů se jich mohou
zúčastnit také studenti vysokých škol.

Žofínské fórum se koná přibližně jednou měsíčně. Téma se vždy
vztahuje k aktuálním problémům Česka nebo ke světovým záležitostem,
které mohou mít vliv i na tuzemskou ekonomiku. Poslední fórum se odehrálo
formou besedy s prezidentem Václavem Klausem. V minulosti vedli odborníci
diskuse týkající se energetiky, přijetí eura, veřejné dopravy nebo
korupce.

Na Žofínské fórum můžete zadarmo

Na přednášky zvou organizátoři jak experty, tak zástupce firem a
politické reprezentanty. Výjimečně na akcích vystupují také zahraniční
hosté. V těchto případech nabízejí pořadatelé simultánní tlumočení.
Konference trvá podle závažnosti tématu dvě až tři hodiny, obvykle se
dělí na několik přednáškových bloků. Po každém z nich následuje
prostor pro otázky, pokud posluchači nechtějí mluvit veřejně, mohou napsat
dotaz anonymně na papír. Žofínské fórum je pro studenty středních
i vysokých škol přístupné zdarma, účastníci však musí při prezenci
prokázat svoji identitu. Fórum se odehrává v Paláci Žofín, který
najdete na Střeleckém ostrově nedaleko tramvajové zastávky Národní
divadlo.

Za Finančním fórem Zlaté koruny se budete muset vydat do TOP Hotelu,
který se nachází blízko stanice metra Chodov. Studenti se této konference
mohou volně účastnit pouze v odpoledních hodinách, kdy je program méně
atraktivní. Narozdíl od Žofínského fóra lze ale veškeré přednášky
sledovat přes internet. Téma konference se vždy nějak dotýká finanční
situace Česka. Uplynulá fóra nesla názvy Krize jako čas na změnu?, Jsme na
rozcestí – Probudíme se, dokud je čas? nebo Svět ve finanční krizi.
Z českých odborníků tu pravidelně vystupují Miloš Zeman nebo Jan
Švejnar, poslechnout si však můžete i přednášky vyučujících z VŠE,
například rektora Richarda Hindlse.

Zlatá koruna se stejně jako Žofínské fórum skládá z bloků, po
kterých je možné klást přednášejícím otázky. Obvykle však dostane
prostor pouze omezený počet zájemců.

Odborníci vystupují i na méně známých akcích

Konference a semináře nabízí také CEVRO – Liberárně-konzervativní
akademie. Zájemci se mohou zúčastnit přednášek s českými experty, ale
také se zahraničními profesory nebo se světovými autory knih o ekonomii.
Na tyto akce se lze přihlásit zdarma. Pokud se rozhodnete pro tvůrčí
dílny, budete muset sáhnout do peněženky. V případě posledního
workshopu na téma Jak předpovídat krize se jednalo o 1300 korun.

Méně známé jsou konference pořádané družstvem Fontes Rerum, v jehož
čele stojí ekonomický expert sociálních demokratů Jan Mládek. Konal se tu
například seminář na téma, jak přejít od deficitu veřejných financí
k vyrovnanému rozpočtu, kde vystoupili Pavel Mertlík, Miroslav Zámečník a
předseda odborářů Milan Štěch.

Další přednášky se týkaly například světové hospodářské krize,
podpory malého a středního podnikání, reformy čerpání peněz ze
strukturálních fondů Evropské unie, zavedení eura nebo ekonomických
reforem v roce 1968.

Pokud se zajímáte o problematiku exportu, nenechte si ujít odborné a
teritoriální semináře agentury CzechTrade. Dozvíte se tu více
o obchodních partnerech českých firem a doplníte si znalosti
o zahraniční spolupráci států. Za semináře, které se konají v Praze,
Plzni, Zlíně, Přerově nebo Ostravě, nic nezaplatíte. Kvůli omezené
kapacitě se však musíte přihlásit včas.

Mohlo by vás zajímat: