Vyjádření JUDr. Jany Hauptmannové k mandátu Petra Mazoucha

6. 11. 2005 | | Názory

Pan Ing. Petr Mazouch studoval od 1. 9. 1999 na Fakultě informatiky a statistiky pětiletý magisterský program. Dopoledne dne 20. 9. 2005 obhájil diplomovou práci, složil poslední studijní povinnost a tím toto studium ukončil. Odpoledne dne 20. 9. 2005 se zúčastnil přijímacích zkoušek do doktorského studia. Dle mého názoru lze v jednom dni ukončit magisterské studium a být zapsán do studia doktorského, nedošlo k zániku mandátu senátora AS VŠE v Praze.

V Praze dne 30. 9. 2005

Věc: Vyjádření k platnosti mandátu člena AS VŠE

K Vašemu dotazu z 29. 9. 2005 sděluji:

Pan Ing. Petr Mazouch studoval od 1. 9. 1999 na Fakultě informatiky a statistiky pětiletý magisterský program. Dopoledne dne 20. 9. 2005 obhájil diplomovou práci, složil poslední studijní povinnost a tím toto studium ukončil. Odpoledne dne 20. 9. 2005 se zúčastnil přijímacích zkoušek do doktorského studia, na jejichž základě byl přijat ke studiu a ihned zapsán do 1. ročníku doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky.

Dle mého názoru lze v jednom dni ukončit magisterské studium a být zapsán do studia doktorského, nedošlo k zániku mandátu senátora AS VŠE v Praze, vše proběhlo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb.

S pozdravem

JUDr. Jana Hauptmannová
pedagogické oddělení

Mohlo by vás zajímat: