Vyjádření rektorky ke „kauze Holman“

12. 11. 2002 | | Názory

Obdržela jsem petici podepsanou 376 studenty, kteří se na mne obrátili s tím, že prof. Holman byl z důvodů pro ně neznámých odvolán z výuky za okolností, které se jim jeví jako podivné. Zástupce studentů jsem přijala a v průběhu minulých dnů jsem v této věci osobně jednala s děkanem Strakou, se zástupci Akademického senátu VŠE, s profesorem Holmanem a telefonicky s pověřeným vedoucím katedry ekonomických teorií.

Obdržela jsem petici podepsanou 376 studenty, kteří se na mne obrátili s tím, že prof. Holman byl z důvodů pro ně neznámých odvolán z výuky za okolností, které se jim jeví jako podivné. Zástupce studentů jsem přijala a v průběhu minulých dnů jsem v této věci osobně jednala s děkanem Strakou, se zástupci Akademického senátu VŠE, s profesorem Holmanem a telefonicky s pověřeným vedoucím katedry ekonomických teorií. Protože původně odborný spor mezi prof. Holmanem a katedrou mikroekonomie nabyl charakteru sporu pracovněprávního, který je v kompetenci děkana fakulty, snažila jsem se dosáhnout rychlého řešení vzniklé situace v zájmu studentů.

Navrhla jsem otevřít předmět Základy ekonomie, který je součástí předmětu DET 100 Základy ekonomie a mezinárodní ekonomie. Tento předmět je zařazen do renovovaného společného základu. Akreditovanou literaturou pro Základy ekonomie je učebnice prof. Holmana Ekonomie. Souběžně by děkani Kleibl a Straka museli vyřešit odborné problémy, které měly být řešeny již dříve. Předmět Základy ekonomie mohl být otevřen jako mimosemestrální, ukončen řádným způsoben a kreditově ohodnocen. Studenti by tak měli příležitost poslouchat přednášky profesora Holmana, jehož výkladu si váží. Tento návrh považovali zástupci Akademického senátu VŠE za přijatelné řešení v dané situaci, souhlas vyjádřil i děkan Straka. Profesor Holman toto řešení odmítl.

Pracovněprávní vztahy fakult jsou výhradně v kompetenci děkanů fakult. Proto jsem oba příslušné děkany vyzvala, aby veškeré problémy, které ve výuce předmětu mikroekonomie MIE 101 vznikly, urychleně řešili, svolali jednání obou vědeckých rad a podali mi zprávu do konce listopadu.

Mohlo by vás zajímat: