Na výměnné studijní pobyty pojede téměř 200 studentů

25. 3. 2004 | | Nezařazené

Výsledky výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty v zahraničí pro akademický rok 2004/2005 byly oficiálně vyhlášeny 19. března 2004. Celkem bylo do výběrového řízení zařazeno 468 platných přihlášek studentů VŠE, kteří splnili všechny náležitosti a zúčastnili se dvoukolového výběrového řízení. Studenti si opět mohli zvolit 4 zahraniční školy z jedné či dvou jazykových oblastí, pořadí uvedených školy na přihlášce bylo současně pořadím jejich preferencí.

Oficiální výsledky výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty pro akademický rok 2004/2005 byly vyhlášeny 19. března 2004. Celkem bylo do výběrového řízení zařazeno 468 studentů, kteří splnili všechny náležitosti a mohli se tak zúčastnit dvoukolového výběrového řízení. Uchazeči si opět mohli zvolit čtyři zahraniční školy, z jedné či dvou jazykových oblastí. Pořadí uvedených škol na přihlášce bylo současně pořadím jejich preferencí.

Na semestrální výměnné pobyty je letos nabízeno 215 míst, z nichž 197 bylo obsazeno přímo z konkursu. Další místa budou jako každoročně, dle pravidel schválených na zasedání proděkanů pro zahraničí styky, nabídnuta studentům, kteří získali nejvyšší počet bodů v rámci jednotlivých jazyků, ale v konkursu se přímo neumístili. Jde především o školy, s nimiž byla dohodnuta spolupráce až po vyhlášení výběrového řízení.

Velmi zajímavá a potěšující se jeví statistika úspěšnosti studentů jednotlivých fakult ve výběrovém řízení. Přestože stejně jako v minulých letech se přihlásilo nejvíce studentů Fakulty mezinárodních vztahů, procentuálně je poměr přihlášených a přijatých uchazečů z jednotlivých fakult velmi podobný a osciluje kolem průměru 42 procent za celou VŠE.

Mezi školy, o které byl největší zájem, patřily především Wirtschaftsuniversität Wien, Norwegian School of Management a Athens University of Economics and Business. Na každou ze 67 univerzit byl nabízen jiný počet míst, a proto procento úspěšnosti (tedy poměr mezi počtem nabízených míst a počtem přihlášených studentů) se ukazuje nejnižší na školách do Stirlingu, Budapešti, Rotterdamu a Mnichova.

Nejvyšší počet získaných bodů bylo v letošním výběrovém řízení 159 z 200. Protože vždy záleží na množství studentů, kteří se na danou školu hlásí, neodpovídají maximální a minimální počty bodů zájmu uchazečů o jednotlivé školy. Podrobnější statistika bude v brzké době umístěna na webových stránkách OZS.

Velmi blahopřejeme těm studentům, kteří uspěli v letošním výběrovém řízení. Těm méně úspěšným pak připomínáme, že není třeba věšet hlavy. Stačí sledovat Aktuality na webových stránkách Oddělení zahraničních styků, kde se neustále objevují nové možnosti, jak zkusit vyjet za studiem do zahraničí.

Pro všechny další, kteří o studiu v zahraničí teprve uvažují, připomínáme, že šanci má každý student. Především pak ti, kteří od počátku svého studia na VŠE této věci věnují náležitou pozornost a k celému procesu přistupují zodpovědně a cílevědomě.

ing. Dana Brázdová
vedoucí Oddělení zahraničních styků

Mohlo by vás zajímat: