Výměnní studenti mají při výběru kurzů přednost

6. 8. 2010 | | Nezařazené

Ve výběrovém řízení na semestrální výměnné pobyty lze za odborné
předměty vystudované v cizím jazyce získat až dvacet bodů. Nabídka
kurzů je široká, převládá angličtina.

Do skupiny předmětů uznatelných ve výběrovém řízení na
semestrální pobyt do zahraničí se započítávají všechny úspěšně
dokončené odborné kurzy nejazykových kateder vyučované v cizím jazyce.
Předměty vypisují jednotlivé katedry, velmi často i formou
mimosemestrálních kurzů. „V minulém akademickém roce bylo možné vybrat
si ze 157 předmětů,“ potvrzuje Dana Brázdová, vedoucí Oddělení pro
zahraniční styky (OZS). Angličtina sice převládá, ale vypisují se
i kurzy v němčině, francouzštině či španělštině.

Jak uvádí webové stránky OZS, smyslem tohoto kritéria je nejen
ověření schopnosti studovat v cizím jazyce, ale také doložení zájmu
o mezinárodní dění na VŠE. Navíc ani nezáleží na tom, zda je zvolený
předmět ve stejném jazyce, ve kterém chce zájemce absolvovat studium
v zahraničí. Nerozhoduje ani skupina, ve které je předmět zapsán, ani
výsledek (kritériem je pouze úspěšné dokončení).

Zahraniční student má přednost

Podle současných pravidel OZS absolvování tří a více předmětů
v cizím jazyce garantuje dvacet bodů. Za dva předměty získá student
šestnáct a za jeden předmět deset bodů. V minulém akademickém roce
2008/2009 se ze všech zájemců o zahraniční studijní pobyt z Fakulty
mezinárodních vztahů (FMV) plným počtem bodů mohlo pochlubit 22 procent
studentů. Naopak nulu si v tomto kritériu nejčastěji připisovali studenti
Fakulty informatiky a statistiky. Téměř každý druhý statistik nebo
informatik neabsolvoval žádný odborný předmět v cizím jazyce.

Seznam odborných kurzů v cizím jazyce lze najít ve veřejném katalogu
předmětů v rozšířeném vyhledávání. Pak už stačí zadat pouze jazyk
výuky a vybrat konkrétní předmět. „Při zápisu mívají zahraniční
studenti přednost před domácími,“ upřesňuje Alžběta Chadimová,
koordinátorka programu ERASMUS. Zapisují si tak předměty, které patří
u běžných studentů většinou do druhých nebo třetích tříd, jako
třídu první.

Některé kurzy jsou ale určeny pouze pro zahraniční studenty jako
paralelní kurzy ke kurzům v angličtině pro domácí studenty.
„Upřednostňujeme však míchání zahraničních i domácích studentů,“
dodává Jiří Zeman, proděkan pro pedagogickou činnost na FMV.

Katedry často vypisují odborné předměty v cizím jazyce i během roku
jako mimosemestrální kurzy. Zde pak při zapisování nezáleží na původu
studenta, počtu získaných kreditů či semestru studia. Předmět dostane
jednoduše ten, kdo se dřív přihlásí.

Kurzy jsou oblíbené

Odborné kurzy v cizím jazyce jsou na VŠE oblíbené. Mezi nejlépe
hodnocené patří podle serveru vseborec.cz například Problematika
intekulturní komunikace (2AJ414), Operations Research (4EK601) nebo Správa
společností (3MA622) – vše v angličtině. Z francouzských předmětů
se líbí Marketing na francouzském trhu (2MO322). V němčině si studenti
pozitivně hodnotí například Marketing (2NJ421), ve španělštině pak
Kulturní dějiny Španělska (2RO467).

Mohlo by vás zajímat: