Vynález můžete ochránit patentem nebo známkou

23. 8. 2010 | | Kariéra

Pokud se rozhodnete podnikat s vlastním novým produktem, neměli byste
zapomenout na jeho ochranu. Ta může mít formu známky nebo patentu.
Jednotlivá opatření však nejsou zadarmo, trvají omezenou dobu a mají svá
specifika.

Studenti Jiří a Tonda se chystají vrhnout do podnikání. Právě
vytvořili počítačový program Arfix, který zajišťuje superbezpečný
přenos dat po internetu. Domnívají se, že jde o převratnou novinku,
chystají se oslovit investora a zajistit Arfixu kapitál pro úspěšný vstup
na trh. Kromě toho chtějí svůj nápad co nejlépe ochránit.

Zákon považuje software za autorské dílo a jeho tvůrcům přiznává
četná práva. Protože české autorské právo ovládá princip
neformálnosti, nemusí studenti k založení svého práva činit žádné
formální kroky – ochrana vzniká již samotným zachycením tvůrčí
činnosti ve smysly vnímatelné podobě, tedy vznikem softwaru. Pokud není
určeno smluvně jinak, podílejí se autoři na vzniku softwaru rovným dílem.
Za předpokladu vyššího nadání některého z nich se dá upravit
vzájemný poměr práv k dílu během vývoje softwaru. Dále platí, že
dílo jako takové nelze převádět na třetí osobu, je k němu možné pouze
poskytnout licenci, tedy oprávnit jiného k jeho užití. V případě Arfixu
rozhodují o udělení licence autoři společně a Jiřímu i Tondovi bude
náležet autorskoprávní odměna.

Jiří s Tondou však mohou jít dále – mohou nechat své dílo
patentovat nebo na něj vystavit ochrannou známku. K tomu slouží právo
průmyslového vlastnictví, které se na rozdíl od autorskoprávní ochrany
vyznačuje principem formálnosti. To znamená, že je k jeho založení nutné
podniknout určité kroky. V našem případě mohou studenti podat návrh na
registraci ochranné známky „Arfix“ u Úřadu průmyslového vlastnictví
a zajistit tak, že nikdo jiný od té doby nebude mít možnost užívat pro
počítačové programy stejný název. Ochranná známka stojí pět tisíc
korun na deset let a může mít formu loga (obrazová známka) i slovního
názvu (slovní známka).

Nové využitelné vynálezy

Patentová ochrana přichází ke slovu řidčeji. Zákon stanoví, že
„patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem
vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné“. Lze si nicméně
představit, že by počítačový program byl postaven na speciální
hardwarové supersoučástce a tuto supersoučástku by bylo možné považovat
za vynález. Patent zaručuje autorovi, podobně jako ochranná známka, že
jeho dílo nebude moci nikdy jiný užívat. Liší se však cenou a délkou
trvání. Patent může být platný až dvacet let, cena registrace se však
průběžně zvyšuje. V prvním roce stojí ochrana tisíc korun, ve
dvacátém až 24 tisíc korun.

Pokud se Jiří s Tondou rozhodnou pro svůj projekt vyjednat finanční
podporu, neměli by zapomenout na několik zásad. Předně je třeba dbát na
důsledné zavázání protistrany k mlčenlivosti a označení předávaných
informací za důvěrné. Velikost podílu pak záleží na finanční síle
investora, jeho konexích, dobrém jménu a odborné způsobilosti. Zde pravidla
skutečně neexistují. Investoři mohou požadovat od několika procent po
výraznou většinu.

Mohlo by vás zajímat: