Výsledky ankety o kvalitě stravování

31. 3. 2006 | | Nezařazené

Vážení a milí kolegové a studenti, dnem 27. 3. 2006 skončila anketa ke kvalitě stravování, které pro VŠE zajišťuje společnost EUREST, s.r.o. Rád bych všem, kterým není lhostejný současný stav, vyjádřil své osobní poděkování.

Vážení a milí kolegové a studenti,

dnem 27. 3. 2006 skončila anketa ke kvalitě stravování, které pro VŠE zajišťuje společnost EUREST, s.r.o. Rád bych všem, kterým není lhostejný současný stav, vyjádřil své osobní poděkování. Zájem o anketu byl ohromující – názor vyjádřilo přes 7000 z nás, tedy téměř 50 % oslovených, a to je, co se anket týče, opravdu výjimečně vysoké procento. Svou nespokojenost s celkovou kvalitou jídel v základní nabídce vyjádřilo přes 4000 respondentů, to jsou cca tři pětiny. U některých dalších otázek je výsledek ještě horší.

Jak zájem, tak první výsledky ankety svědčí o závažnosti stavu v oblasti stravování na VŠE a jsou pro vedení univerzity dosti výmluvné a zavazující pro další jednání. O prvních souhrnných výsledcích si Vás teď, bezprostředně po skončení ankety, dovoluji informovat touto cestou ve formě odkazů uvedených v závěru dopisu. Podrobnější data budou postupně na webu školy. V této souvislosti mně dovolte vyslovit uznání panu Janu Havlíčkovi z Výpočetního centra VŠE za výborné technické řešení ankety a pánům doc. Lubošovi Markovi a Mgr. Michalu Vrabcovi z Fakulty informatiky a statistiky za statistické zpracování výsledků.

Chci Vás ujistit, že vedení VŠE neprodleně zahájí jednání se společností EUREST a maximálně při nich využije Vašich postojů tak, aby se dosáhlo citelného zlepšení dnešní situace. O průběhu jednání budete samozřejmě informováni.

Ještě jednou všem děkuji. Váš

Richard Hindls

V Praze dne 29. 3. 2006

Souhrn výsledků: http://anketa.vse.cz/svodna_data.pdf
Grafy výsledků: http://anketa.vse.cz/souhrn_obrazku.pdf

Mohlo by vás zajímat: