Výstavby a rekonštrukcie kraľujú plánom školy

12. 1. 2009 | | Zprávy ze školy

V oblasti materiálno-technickej základne si Vysoká škola ekonomická vytýčila na budúci rok niekoľko cieľov. Zahrnula ich do aktualizácie dlhodobého zámeru pre rok 2009, ktorá už prešla schválením v Senáte.

V oblasti materiálno-technickej základne si Vysoká škola ekonomická vytýčila na budúci rok niekoľko cieľov. Zahrnula ich do aktualizácie dlhodobého zámeru pre rok 2009, ktorá už prešla schválením v Senáte.

Medzi finančne najnáročnejšie patri dva projekty, s ktorými sa započalo už tohto roku a v tom nasledujúcom by sa mali dokončiť. Sú to výstavba športového strediska Třebešín a tiež prvá etapa rekonštrukcie a rozšírenia objektu Fakulty managementu v Jindřichovom Hradci. Ak by sa škole podarilo získať prostriedky operačných programov EÚ, predpokladá sa zahájenie druhej etapy v roku 2011.

Ďalším už rozbehnutým projektom je prístavba prvého poschodia Novej budovy nad posluchárňou C. Na tomto priestore by podľa slov kvestora mali vzniknúť dve nové učebne, každá s kapacitou 30 osôb a k dispozícii by mali byť pravdepodobne už na jar 2009.
Medzi priority školy patrí i rekonštrukcia internátov. Na bloku Jarov I. D už prebehla a na budúci rok je na pláne blok Jarov I. E. Do roku 2013  by malo dôjsť aj na Otavu, Blanicu a Jarov II. Škola uvažuje aj o zateplení budov Jarov III. G a F , závisieť to bude od toho, či sa podarí získať prostriedky operačného programu Životní prostředí. Cieľom je i ďalšie rozšírenie počítačovej siete na internátoch.

Pri realizácii svojich plánov uvažuje škola o viacerých prameňoch. Čiastka šestdesiať miliónov korún by mala ísť z vlastných zdrojov školy, a to fondu reprodukcie investičného majetku. Vyše dvojnásobnou sumou by mal prispieť štát svojimi dotáciami. Zatiaľ otázne sú prostriedky z fondov EÚ. Štvrtým predpokladaným zdrojom sú financie získané z predaja majetku vo vlastníctve školy, kam v súčasnosti patrí predaj hotelu Krystal Univerzite Karlovej za sumu prevyšujúcu 200 miliónov korún.

Prvé zasadnutie senátu ohľadom schválenia konkrétnych finančných čiastok pre jednotlivé projekty prebehne 15. decembra 2008.

Okrem spomínaných väčších investícií prebiehajú na škole i projekty vyžadujúce podstatne nižšie financie. Jedným z nich je posilňovanie protipožiarnej bezpečnosti školy. Do konca semestra by sa už mali na škole objaviť i nové úložné skrinky pre študentov.

Mohlo by vás zajímat: